400.000 til visuell kunst

Visuell kunst til et bredt publikum. Buskerud fylkeskommune bevilger 400.000 til Kunst rett vest og Buskerud Bildende kunstnere.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Buskerud fylkeskommune tildeler årlig en rekke tilskudd til ulike organisasjoner, tiltak og prosjekter på kunst- og kulturfeltet.

I sist møte bevilget politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur 400. 000 kroner til tiltak innenfor visuell kunst:

Kunst rett vest

Kunst rett vest er en årlig kunstrunde hvor juryerte billedkunstnere og kunsthåndverkere i Vestregionen inviterer publikum til sine atelierer og verksteder.

Samtidig vises en stor fellesutstilling med ett verk av hver deltakende kunstner. Målene for Kunst rett vest er:

  • å styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen
  • å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum

Kunst rett vest strekker seg over 16 kommuner, hvorav 11 i Buskerud. I 2013 hadde Kunst rett vest totalt 13.000 besøkende i løpet av perioden 13.-22. september.

Buskerud Bildende Kunstnere (BBK) og Novemberutstillingen

Buskerud Bildende Kunstnere (BBK) er fylkets eneste fagorganisasjon for yrkesaktive billedkunstnere i Buskerud, og har 109 medlemmer.

BBK er et regionalt ledd av landsorganisasjonen Norske billedkunstnere. BBK tar opp fagpolitiske spørsmål, arrangerer fagdager for kunstnere og er et talerør for kunstnere i fylket.

Novemberutstillingen er BBK's største og viktigste arrangement gjennom året. Arrangementet har eksistert siden 1977 og har de siste årene blitt gjennomført i nært samarbeid med Drammens Museum.

Novemberutstillingen er et viktig samlingspunkt for kunstnerne og er også den eneste kunstutstillingen på regionalt nivå i fylket.

At utstillingen er basert på fri innsending innebærer at alle kan søke og vil bli vurdert av fagjuryen.

Utstillingen fungerer dermed som en døråpner for kunstnere i startfasen. Ved fjorårets utstilling ble ti debutanter antatt.


Publisert 14. april 2014, oppdatert 23. januar 2015.