400.000 til visuell kunst

Visuell kunst til et bredt publikum. Buskerud fylkeskommune bevilger 400.000 til Kunst rett vest og Buskerud Bildende kunstnere.

Buskerud fylkeskommune tildeler årlig en rekke tilskudd til ulike organisasjoner, tiltak og prosjekter på kunst- og kulturfeltet.

I sist møte bevilget politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur 400. 000 kroner til tiltak innenfor visuell kunst:

Kunst rett vest

Kunst rett vest er en årlig kunstrunde hvor juryerte billedkunstnere og kunsthåndverkere i Vestregionen inviterer publikum til sine atelierer og verksteder.

Samtidig vises en stor fellesutstilling med ett verk av hver deltakende kunstner. Målene for Kunst rett vest er:

  • å styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen
  • å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum

Kunst rett vest strekker seg over 16 kommuner, hvorav 11 i Buskerud. I 2013 hadde Kunst rett vest totalt 13.000 besøkende i løpet av perioden 13.-22. september.

Buskerud Bildende Kunstnere (BBK) og Novemberutstillingen

Buskerud Bildende Kunstnere (BBK) er fylkets eneste fagorganisasjon for yrkesaktive billedkunstnere i Buskerud, og har 109 medlemmer.

BBK er et regionalt ledd av landsorganisasjonen Norske billedkunstnere. BBK tar opp fagpolitiske spørsmål, arrangerer fagdager for kunstnere og er et talerør for kunstnere i fylket.

Novemberutstillingen er BBK's største og viktigste arrangement gjennom året. Arrangementet har eksistert siden 1977 og har de siste årene blitt gjennomført i nært samarbeid med Drammens Museum.

Novemberutstillingen er et viktig samlingspunkt for kunstnerne og er også den eneste kunstutstillingen på regionalt nivå i fylket.

At utstillingen er basert på fri innsending innebærer at alle kan søke og vil bli vurdert av fagjuryen.

Utstillingen fungerer dermed som en døråpner for kunstnere i startfasen. Ved fjorårets utstilling ble ti debutanter antatt.


Publisert 14. april 2014, oppdatert 26. august 2019.