550.000 til flerkulturell formidling

Interkultur i Drammen får 550.000 kroner i støtte fra Buskerud fylkeskommune.

Interkultur er et nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling.

Buskerud fylkeskommune har støttet Interkultur i flere år og har definert dem som et fyrtårn for flerkulturell formidling gjennom Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2011-2014.

I sist møte i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur bevilget politikerne  550.000 kroner til Interkultur.

Komme aktører i fylket til gode

Buskerud fylkeskommune og Interkultur inngikk i fjor en partnerskapsavtale. Fra partnerskapsavtalen kan følgende punkter nevnes som sentrale i samarbeidet:

  • Styrke mangfoldsdimensjonen i kulturtilbudet i Buskerud
  • Utvikle metoder og dele kunnskap på det flerkulturelle feltet
  • Profesjonalisere kulturfeltet i Buskerud gjennom nettverksbygging og kompetansebygging

Besøker kommunene

I 2013 ble den regionale satsingen til Interkultur tydeligere, blant annet i form av en besøksrunde til om lag halvparten av kommunene i Buskerud. Dette arbeidet fortsetter i år, i form av møter, erfaringsutveksling og mulige samarbeid.

Mange av kommunene har liten kapasitet og midler til å satse på flerkulturelle prosjekter, og Interkultur ser på muligheten for å inkludere flere kommuner i noen av sine pågående prosjekter.

Interkultur har videre tatt initiativ til det treårige forskningsprosjektet Kultur for å delta, som skal kartlegge motivasjon og barrierer for kulturell deltakelse på tvers av økonomiske, sosiale og kulturelle skillelinjer.  


Publisert 14. april 2014, oppdatert 26. august 2019.