600 000 til Interkultur i Drammen

Et regionalt fyrtårn: Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse bevilger 600 000 til Interkultur.

  • Av Carsten Øhrn

Interkultur er et nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling.

Tirsdag 8. mars vedtok politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune å bevilge 600 000 kroner til Interkultur.

Interkultur er organisert som en avdeling under Drammen kommunes kulturvirksomhet, og fungerer som et laboratorium for flerkulturell formidling og internasjonal kunst og kultur i en byregion preget av mangfold i befolkningen.

I Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018 er Interkultur definert som et regionalt fyrtårn for flerkulturell formidling.

Det er inngått en partnerskapsavtale mellom Interkultur og Buskerud fylkeskommune som gjelder ut 2016.

I partnerskapsavtalen trekkes følgende punkter frem som sentrale i samarbeidet mellom fylkeskommunen og Interkultur:

  • styrke mangfoldsdimensjonen i kulturtilbudet i Buskerud
  • metodeutvikling og dele kunnskap på det flerkulturelle feltet
  • profesjonalisere kulturfeltet i Buskerud, gjennom nettverksbygging og kompetansebygging.

Interkultur har flere satsingsområder som svarer godt med disse punktene.


Publisert 9. mars 2016, oppdatert 26. august 2019.