65 millioner til nye idrettsanlegg i Buskerud

- Det er det høyeste beløpet Buskerud noen gang har fått, sier fylkesidrettskonsulent Øyvind Gonsholt.

  • Av Carsten Øhrn

- Dette er intet annet enn en voldsom oppgang som vi kan si oss meget godt fornøyd med, sier fylkesidrettskonsulent Øyvind Gonsholt i Buskerud fylkeskommune.

Det er regjeringen som fordeler spillemidler (overskuddet til Norsk Tipping) til bygging av idrettsanlegg i fylkene.

Her ser du oversikt over fordelingen til fylkene

- Siden dette er en søknadsbasert ordning betyr det jo mer du søker om, jo mer får du, forklarer Gonsholt.

- En takk rettes dermed ut til alle som står ansvarlige for spillemiddelsøknadene som er inne i inneværende søknadsperiode og alle som har vært med, og fortsatt er med, på å realisere disse anleggene.

- Årets hovedfordeling er bevis på at det jobbes virkelig bra i Buskerud, sier fylkesidrettskonsulenten (bildet).

Mer til idrett 

- Det som er ekstra interessant med årets hovedfordeling er at andelen til idrettsanlegg for første gang har oversteget en milliard kroner, sier Gonsholt.

Gonsholt forklarer at man i 2013 vedtok å endre det vi kaller «tippenøkkelen».

Denne nøkkelen forteller hvordan overskuddet blir fordelt og tidligere var idrettsandelen nede i 45,5 %. Den store endringen innebar at man skulle forhøye denne satsen til 64% med full kraft fra 2015.

- Dette høster kommuner, idrettslag og andre søkere fruktene av nå, særlig her i Buskerud, sier fylkesidrettskonsulenten.

- I 2013, da prosentandelen fortsatt var på 45,5 % fikk Buskerud rundt 38 millioner kroner til fordeling. I mellomåret 2014, da prosentsatsen ble oppjustert til 56,6 %, endte vi med 47 millioner, sier han.

- Og i år har resultatet blitt på svimlende 65 367 000 millioner kroner, sier Gonsholt.

- Spillemidlene er med på å finansiere mange idrettsanlegg i tillegg til å serve som et stort økonomisk bidrag til administrasjon og aktivitet innenfor den organiserte idretten, sier fylkesidrettskonsulent.

Mange gode søknader

- Det er imidlertid ikke kun den mye omtalte prosentandelen som har gjort at Buskerud er blant fylkene som har prosentvis størst økning.

- Det henger også sammen med at vi skaper mye, med den følgen at vi søker mye, forklarer Gonsholt.

Total søknadssum på spillemidler har gått opp 70 millioner fra 2014 til 2015. Mange store hallprosjekter og en jevn strøm av turveier, langrennsanlegg, kunstgressbaner og mye mer gjør at vi har en stor andel søknader totalt.

Den 20./21. mai avgjør politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i fylkeskommunen hvilke kommuner i Buskerud som får penger til bygging av idrettsanlegg.


Publisert 20. mai 2015, oppdatert 26. august 2019.