Buskerudsamling om Friluftslivets År 2015

Friluftslivets År arrangeres i 2015, og Buskerud fylkeskommune vil bidra til at Buskerudbefolkningen driver ekstra mye friluftsliv i 2015.

Mandag 22. september arrangerer Buskerud fylkeskommune, i samarbeid med Ål kommune, samling på Kulturhuset i Ål om Friluftslivets År 2015.  

Samlingen er for kommuner og lag/organisasjoner i Buskerud som jobber med friluftsliv, og er en oppfølging av samlingen i Vikersund i våres: Stort engasjement på samling om friluftsliv

Program 22. september 2014

10.15               Kaffe / te + noe å bite i

10.30-10.40    Velkommen til Ål v/ Are Fosse, avdelingsleder i Utviklingsavdelinga, Ål kommune

10.40-11.15    Friluftslivets År 2015. Felles satsninger og tilskudd i Buskerud
                        v/ Randi Haldorsen og Eva Lill Kvisle, Buskerud fylkeskommune

11.15-12.00    Lunsj

12.00-13.00    Befaring (ta med klær etter vær)

13.00-14.00    Gruppediskusjon. Hvordan komme i gang og oppnå mest mulig?

14.00-15.00    Plenumgjennomgang / diskusjon –fellessatsinger Buskerud i FÅ 2015

15.00               Slutt for dagen

Spørsmål om samlinga eller om friluftsliv generelt kan rettes til rådgiver for friluftsliv i Buskerud, Eva Lill Kvisle, Eva-Lill...@bfk.no, tlf.: 32808723.

Mer info om Friluftslivets År finnes på hjemmesiden til Norsk Friluftsliv:

http://www.frifo.no/5803.5801.Friluftslivets-ar-2015.html


Publisert 12. september 2014, oppdatert 26. august 2019.