Dobler støtten til turskilt

Buskerud fylkeskommune, Gjensidigestiftelsen og kommunene dobler støtten til skilting av turstier og skiløyper.

  • Av Carsten Øhrn

Her ser du full oversikt over alle de 26 prosjektene som får støtte i 2016

- Vi dobler i år beløpet til totalt 4,2 millioner kroner. Det betyr at vi får realisert flere store prosjekter i fylket, sier Lise-Berith Lian, friluftslivsrådgiver i Buskerud fylkeskommune.

Turskiltprosjektet er et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen, Buskerud fylkeskommunene, kommunene i fylket og frivilligheten

Gjensidigestiftelsen betaler 50 prosent til skilting og merking av turtraseer i fylket, fylkeskommunen 25 prosent og kommunene 25 prosent.

Frivillige lag og organisasjoner bidrar med dugnadsinnsats.

- Det er mange som får støtte, og jeg kan trekke fram samarbeidet om skilting av skiløyper på Golsfjellet som et godt eksempel på samhandling, fortsetter Lian.

- Totalt skal vi bruke over 950 000 kroner på skilting av skiløyper på Golsfjellet og Nystølfjellet, sier Lian.

- Og i Drammen samarbeider kommunen og turistforeningen om skilting av turstier fra sentrum til marka, sier hun. 

Turskiltprosjektet har pågått siden 2013 og totalt er det nå gitt tilsagn til over 120 prosjekter i hele Buskerud.

- Skilting og merking har høy fokus i fylkeskommunen, sier Lian.

Mer info om Turskiltprosjektet i Buskerud ligger her


Publisert 8. april 2016, oppdatert 26. august 2019.