Dobling av støtte til idretts- og nærmiljøanlegg

Rekordutbetaling: Buskerud får nær 80 millioner kroner i spillemidler - dobbelt så mye som for tre år siden.

  • Av Carsten Øhrn

Det er regjeringen som fordeler spillemidler (overskuddet til Norsk Tipping) til bygging av idrettsanlegg i fylkene.

Buskerud får i år 79,9 millioner kroner - 41 millioner kroner mer enn i 2013.

Se oversikt over hvor mye fylkene i Norge får i tippemidler

- Vi er veldig godt fornøyd med regjeringens tildeling som er et resultat av endring i tippenøkkelen, initiert av Arbeiderpartiet i den forrige regjeringen, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

- Dette betyr mye for alle lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge i Buskerud.

Roger Ryberg, fylkesordfører

- Vi har aldri før mottatt så mye i tippemidler, sier Ryberg.

Totalt var det søkte om 314 millioner kroner i Buskerud. Antall søknader og søknadssum for de to søknadskategoriene fordeler seg på følgende måte i Buskerud i  2016:

  • Ordinære anlegg: 138 godkjente søknader med samlet søknadssum på 292,3 millioner kroner
  • Nærmiljøanlegg: 91 godkjente søknader med samlet søknadssum på 21,6 millioner kroner

Ordinære anlegg er anlegg til den organiserte idretten, mens nærmiljøanlegg er anlegg eller område for egen organisert fysisk aktivitet.

Tippemidler 2016
- Dette er kjempebra! Det gjenspeiler det høye aktivitetsnivået, sier Jorunn Horgen i idrettskretsen til Stig Kleven i fylkeskommunen.

- Vi er veldig godt fornøyd med at kommuner, idrettslag og foreninger i Buskerud er så aktive med å søke om midler, sier Stig Kleven, idrettskonsulent i Buskerud fylkeskommune.

- Det fører til at fylkeskommunen får mer penger til fordeling, sier Kleven.

- Det betyr at det er stor aktivitet og engasjement i lokalidretten i Buskerud.

Jorunn Horgen, organisasjonssjef i Buskerud idrettskrets

Administrasjonen i Buskerud fylkeskommune lager nå et forslag til prioriteringsliste for hvilke anlegg som får støtte i år.

- Vi legger så fram forslaget vårt for idrettskretsens anleggsutvalg, forklarer Stig Kleven, 

- Anleggsutvalget i idrettskretsen er et rådgivende utvalg for å ivareta idretten i Buskerud på best mulig måte, avslutter Jorunn Horgen.

Politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse avgjør i sitt neste møte i mai hvilke kommuner i Buskerud som får støtte til idrettsanlegg.


Publisert 2. mai 2016, oppdatert 26. august 2019.