Flere e-bøker til bibliotekene i Buskerud

Digitalt satsingsområde. Fylkeskommunen bevilger 200 000 kroner til innkjøp av flere e-bøker ved bibliotekene i Buskerud.

  • Av Carsten Øhrn

Buskerud fylkeskommune (fylkesbiblioteket) har i samarbeid med Deichmanske bibliotek i Oslo utviklet en løsning for utlån av e-bøker, eBib.

Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

17 kommuner i Buskerud er med i ordningen og flere vil komme til i 2015. Det betyr at Buskerud fylkeskommune har et e-bok-tilbud til de fleste innbyggerne i Buskerud.

Onsdag ettermiddag vedtok politikerne i hovedutvalget for regionutvikling og kultur i  fylkeskommunen å bevilge 200 000 kroner til innkjøp av e-bøker til den felles utlånsløsningen av e-bøker etablert i Buskerud.

Pengene skal brukes til videre utvikling av løsningen slik at man får flere e-bøker til utlån.

Et felles løft

Buskerud fylkeskommune har et lovhjemlet ansvar for utviklings- og samordningstiltak for bibliotekene i Buskerud.

Utlån av e-bøker er en tjeneste som både er kostbar og komplisert å sette i verk for det enkelte bibliotek, og uten en samordning ville dette vært utenfor rekkevidde for mange kommuner i fylket.

Etableringen av eBib.no og en felles e-bokbase sees som et felles løft for bibliotekene i Buskerud og bidrar til bedre utnyttelse av knappe ressurser.

Utlånsløsningen er etablert og vil bli videre utviklet av fylkesbiblioteket.

Digitalt er et satsingsområde

Med spredt bosetning og mange mindre kommuner egner digitale tilbud seg spesielt bra i Buskerud.

Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020 framhever digitale medier og tjenester som et satsingsområde.

Å bidra til at bibliotekene får utvidet sitt medietilbud til også å gjelde e-bøker, er en naturlig videreutvikling, i tråd med siste revisjon av Bibliotekloven. 


Publisert 22. januar 2015, oppdatert 26. august 2019.