Fordeling av spillemidler

I dagens møte i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur ble tilsammen kr. 37.884.000 fordelt til kommunene.

 

Spillemidlene fordeler seg med kr. 34 005 000,-  til ordinære idrettsanlegg, og kr. 3 323 000,-  til ordinære nærmiljøanlegg. I tillegg ble  inndratte/restmidler fra tidligere år fordelt med kr. 622 000,- til ordinære anlegg og kr. 170 000,- til nærmiljøanlegg.

Fordeling av spillemidler er delegert fylkeskommunen. Fylkeskommunene tildeles midler etter godkjent søknadssum, anleggstetthet og befolkningsgrunnlag. Forslaget styres av føringer gitt i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet -2012, utgitt av Kulturdepartementet, samt prioriteringer gjort i de enkelte kommuner. Disse prioriteringene er utgangspunkrt for fylkeskommunens innstilling.

Flere søknader enn tilgjengelige midler

Til tross for at tildelingen av spillemidler aldri har vært større enn i år, bare fortsetter spriket mellom søknadsmengde og tilgjengelige midler. Det er en utvikling leder av hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Tom Erik Hauger (FrP) synes er sterkt beklagelig.

- Gapet mellom godkjente søknader ligger på omkring hundre millioner kroner, og dette ser vi på som en kjempeutfordring fremover. Vi er selvfølgelig glad for de midler som kan fordeles, men beløpet burde vært i størrelsesorden 50 millioner om vi skulle kunne ta igjen noe av etterslepet. I vår prioritering er det i år tatt hensyn til restmidler til tidligere tildelte midler, samt at vi spesielt har sett på søknader som går på sanering av lysanlegg som inneholder PCB, sier Hauger.

For mer informasjon

Leder av hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Tom Erik Hauger (FrP) - mobil 915 98 155.

Oversikt over fordeling av spillemidler

 


Publisert 16. mai 2013, oppdatert 26. august 2019.