Fordelt penger til Den kulturelle skolesekken

Regional- og kulturpolitikerne i fylkeskommunen fordelte 10,2 millioner kroner til Den kulturelle skolesekken i Buskerud.

Buskerud fylkeskommune er for skoleåret 2014/2015 tildelt 10 183 722 kroner til Den kulturelle skolesekken i grunnskolen og videregående opplæring. Det er en nedgang på 102 635 kroner fra i fjor.

Onsdag fordelte politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i fylkeskommunen følgende:

3. 635.300 millioner kroner til kommunene, øremerket de lokale skolesekktilbudene i grunnskolen.

Kommune (tall i parentes er skoleråret 2013/2014)

 • Drammen: 664 900 (675 300)
 • Flesberg: 43 800 (43 700)
 • Flå: 18 300 (20 000)
 • Gol: 68 700 (69 300)
 • Hemsedal: 54 000 (54 400)
 • Hol: 88 700 (90 800)
 • Hole: 106 800 (106 600)
 • Hurum: 152 600 (152 400)
 • Kongsberg: 347 400 (342 300)
 • Krødsherad: 38 300 (37 100)
 • Lier: 329 600 (330 100)
 • Modum: 183 600 (183 000)
 • Nedre Eiker: 312 600 (315 300)
 • Nes: 59 600 (59 900)
 • Nore og Uvdal: 53 700 (66 200)
 • Ringerike: 375 900 (387 800)
 • Rollag: 21 100 (21 300)
 • Røyken: 291 600 (292 500)
 • Sigdal: 73 100 (73 600)
 • Øvre Eiker: 218 000 (217 000)
 • Ål: 97 700 (96 700)

3 900 000 millioner kroner fordeles til fylkeskommunal produksjon og distribusjon for grunnskolen:

 • Litteratur: 950 000 (950 000)
 • Scenekunst: 1 300 000 (1 300 000)
 • Visuell kunst: 1 100 000 (1 100 000)
 • Film: 250 000 (350 000)

Fellesformidling/transport:  200 000 (200 000).

Kulturarv: 100 000 (0)

2 719 909 millioner kroner fordeles til Den kulturelle skolesekken i videregående opplæring. Midlene brukes til innkjøp av produksjoner, samt utviklingsprosjekter.


Publisert 12. september 2014, oppdatert 26. august 2019.