Fordelte 24 millioner ekstra til utdanning og kultur

Fylkestinget styrker utdanningsavdelingen med 12 millioner kroner, Kongsberg musikkteater med 6 millioner kroner og 6 millioner kroner til landsdelsscene for dans ved Ål kulturhus.

Fylkestingspolitikerne i Buskerud behandlet onsdag ettermiddag regnskapene for 2015.

Politikerne vedtok etter forslag fra samarbeidspartiene Ap, Sp, V, MDG og SV blant annet å styrke følgende:

  • 12 millioner kroner til utdanningsavdelingen. Beløpet disponeres av hovedutvalget for utdanning og øremerkes tilpasning av skoletilbudet og omstillingstiltak for å få bedre balanse mellomlangsiktige budsjettrammer og faktisk aktivitet.
  • 6 millioner kroner til Ål kommune i tilskudd til delfinansiering av landsdelsscene for dans ved Ål kulturhus. Bevilgningen forutsetter at prosjektet blir realisert.
  • 6 millioner kroner til Kongsberg kommune i tilskudd til delfinansiering av teknisk utrustning i regional kulturscene for Kongsbergregionen, Kongsberg Musikkteater.

- Jeg er glad for at fylkestinget har lyttet til signalene i hovedutvalget om at tempoet i økonomisk innstramminger er for stort, sier Sissel Urke (V),hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune.

- Og at vedtaket som nå er gjort gir oss handlingsrom til en grundigere gjennomgang av retning og dimensjonering gjennom arbeidet med "helhetlig plan for langsiktig skoletilbud", fortsetter hun.

Urke sier dette planarbeidet pågår og skal sluttføres i desember 2016.

- Det er den riktig konteksten for å tilpasse skoletilbudet og sikre bedre balanse mellom langsiktige budsjettrammer og faktisk aktivitet, mener hun.

- Vi støtter tiltakene fordi de er veldig gode. Det er helt riktig at utdanningsrammen er snau, og vi støtter 12 millioner kroner, sier Rune Kjølstad (H), gruppeleder for Høyre i fylkestinget.

- Og vi skal selvsagt være med på å realisere scenen på Ål og på Kongsberg, sier Kjølstad.

- Det er en glede å være med på å bevilge midler til å styrke kultur. Det er vårt mål er å være med på å gi innbyggerne i Buskerud et rikt og variert kulturtilbud, sier Sissel Hovland (Ap), fungerende leder av hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune.

- Dette er en fantastisk sak for kulturlivet i Kongsberg og i regionen. Det at kulturfaglig infrastruktur sett fra fylket sitt ståsted også får en tydelig retning og profil, er viktig og inspirerende.

Heidi Hesselberg, kommunalsjef for kultur og velferd i Kongsberg kommune

I tillegg vedtok fylkestinget å tilføre hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring og hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelses disposisjonskontoer hver 500 000 kroner.


Publisert 28. april 2016, oppdatert 26. august 2019.