Frivillighetskonferansen i Buskerud 2013 – morgendagens frivillige på agendaen

Den 23. november arrangerte Buskerud fylkeskommune frivillighetskonferanse med fokus på morgendagens frivillige.

Nesten 100 representanter fra Buskeruds mange frivillige organisasjoner møtte opp for å hente inspirasjon og kanskje plukke opp noen tips til hvordan de skal drive sin organisasjon.

Det overordnede tema var morgendagens frivillige. Frivilligheten og dugnadsånden er et kjennetegn ved det norske samfunnet. Det er en viktig forutsetning for demokratiet samtidig som det representerer en solid del av verdiskapningen på tvers av samfunnsområder.

I tillegg skaper det sosiale møteplasser landet rundt hver eneste dag.

Det sies at vi er verdensmestere i frivillighet, og med nærmere 200.000 frivillige organisasjoner i Norge er nok ikke det langt fra sannheten. Spørsmålet er om dette er tilfellet også i fremtiden.

  • Er dagens oppvoksende generasjon frivillig på samme måte som tidligere?
  • Hvordan skal frivillige organisasjoner jobbe for å tiltrekke seg frivillige i fremtiden?

Dette var noen av spørsmålene vi ønsket å besvare ved denne konferansen. Derfor inviterte vi et knippe foredragsholdere til å komme med sine betraktninger, i tillegg til at vi hadde paneldebatt med representanter fra frivilligheten og det offentlige på flere nivåer, ledet kompetent og bestemt av Frank Rossavik.

Det er ytret ønske om at vi legger ut presentasjonene fra konferansen, så her er de, sammen med en kort forklaring rundt hva de snakket om.

Alva Eide – Tema ungdomsmedvirkning i lys av deltakelse og erfaringer høstet fra langvarig innsats i Ungdommens Kulturmønstring – PPT à Ungdomsmedvirkning presentasjon URG UKM Drammen Buskerud

Sahra Jaber – Furuset-ambassadør

Elsa Kristiansen – Tema frivillighet ved større idrettsarrangement og spesifikke forskningsresultater fra ulike events. Fokus på ledelse av frivillige- PPT à 2013 Buskerud Drammen

Hilde Grønhovd – Tema bruk av sosiale medier i frivillige organisasjoner. Hvordan skal man bruke Facebook og Twitter, og har alle nytte av det?

Anne Bjerke – Tema samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunen. Hva tilbyr de to partene og hvorfor er samarbeidet så viktig? – PPT àFrivil Power Foredrag Drammen 231

UNGLEDER – Tema unge ledere i Drammen kommune. Arbeider for økt deltagelse, demokratiforståelse og lederkompetanse blant unge i Drammen – PPT à Ung leder PP-presentasjon 2013 ny

Buskerud fylkeskommune håper alle som deltok på konferansen satte pris på det og at alle og enhver fikk noe å ta med seg inn i sitt frivillighetsarbeid. Denne konferansen skal etableres som et årlig samlingspunkt for Buskeruds små og store frivillige organisasjoner, så velkommen tilbake neste år.


Publisert 6. desember 2013, oppdatert 26. august 2019.