Fylkeskommunen skal bruke 3,8 mrd på Buskerudsamfunnet

Fylkestinget vedtok økonomiplan: Fylkeskommunen skal bruke 3,8 milliarder kroner neste år. Hele 1,7 milliarder på skole og 1 milliard på samferdsel.

Torsdag 13. desember vedtok fylkestinget den siste økonomiplanen i Buskerud fylkes historie.

1. januar 2020 blir Buskerud en del av Viken fylkeskommune.

Det var samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Sosialistisk Venstreparti som torsdag ettermiddag fikk flertall for sitt forslag til økonomiplan for Buskerud fylkeskommune 2019 - 2022.

Økonomiplanen viser prioriteringer for de neste årene, men rulleres hvert år.

- Det er et historisk budsjett! Budsjettet viderefører og ytterligere forsterker de satsingene vi allerede har i Buskerud, sier Olav Skinnes (Senterpartiet) som la fram budsjettforslaget på vegne av samarbeidspartiene.

Her kan du lese samarbeidpartienes forslag til budsjett (pdf)

Buskerud fylkeskommune skal bruke 1,7 milliarder på utdanning neste år.

Fylkestinget i har tidligere vedtatt at Ringerike videregående skole skal bygges om og få et nytt bygg samt at det gamle skolebygget skal rehabiliteres.

Byggestart for det nye bygget blir vinteren 2019, og bygget skal etter planen være klart senhøsten 2020.

Nye Ringerike vgs

- Vi skal gjennomføre de to store skoleinvesteringen på Ringerike og Kongsberg, og det blir blant annet investering i fjøs på Buskerud videregående skole med byggestart i 2019, fortsetter han.

Les også: Bedre karakterer og flere elever fullfører videregående i Buskerud

- Vi skal bruke en milliard kroner på samferdsel neste år! Og vi øker rammen til kollektivtrafikk med fem millioner kroner hvert år i fireårsperioden, fortsetter Skinnes.

Neste år settes det av en million kroner til å dekke Hallingbussen. Fra 2020 dekkes en million kroner til direktekjøp av Hallingbussen som en fast årlig ordning.

Blant andre saker som fylkespolitikerne vedtok var å øke tilskuddet til Kongsberg Jazzfestival med 1,65 millioner kroner.

Fylkespolitikerne vedtok også å opprette en fagskole for reiseliv på Geilo.

Les også: Vil bruke georadar for å kartlegge bakken under Husebyhaugene

Her kan du lese Høyre og KrFs forslag til budsjett (PDF)

Her kan du lese Fremskrittspartiets forslag (PDF)

Olav Skinnes


Publisert 14. desember 2018, oppdatert 26. august 2019.