Hokksund IL mottar prisen for Årets Idrettsanlegg

Mottar 50 000 kroner. - De har fullført sin innsats med å bygge et fantastisk fotballanlegg for medlemmene sine.

  • Av Carsten Øhrn

I løpet av januar har Buskerud fylkeskommune samarbeidet med anleggsutvalget i Buskerud Idrettskrets om å stemme frem det vi mener er Årets Idrettsanlegg i Buskerud i året 2014.

- Avstemmingen var ikke enkel, men til slutt falt valget ned på Hokksund IL's flotte fotballanlegg på Falkbanen, sier idrettskonsulent i fylkeskommunen, Øyvind Gonsholt.

I løpet av de to siste årene er det realisert en helt ny matte på 11erbanen, det er bygget en 7er kunstgressbane og det er gjennomført en total rehabilitering av klubbhuset i tillegg til at flere andre mindre prosjekter er gjennomført.

- Idrettslaget vil motta en premiesum på 50 000 kroner som de kan bruke til å skape enda mer aktivitet i sitt flotte anlegg. Vi gratulerer, sier Gonsholt.

- Hvorfor dele ut pris for Årets Idrettsanlegg?

- Hvert år bygges det et mangfold av idrettsanlegg i Buskerud. Felles for de aller fleste er at de er spillemiddelfinansierte, noe som gjør at fylkeskommunen får en god oversikt over hva som rører seg av anleggsaktivitet i idretten i fylket vårt, sier han.

Det totale inntrykket er at det er mange kommuner som står for anleggsbyggingen, dette særlig av de større anleggene.

- Det er også naturlig, siden vi i Norge har en idrettspolitikk som i all hovedsak handler om at det offentlige skal bygge idrettsanleggene, mens idretten skal ta seg av aktiviteten, sier idrettskonsulenten i fylkeskommunen.

Idrettens innsats

- Det står respekt av de idrettslagene som ofrer av egen tid og ressurser for å gjøre noe for laget og lokalsamfunnet sitt, Gonsholt.

- Denne innsatsen ønsker vi å premiere, derfor har vi opprettet prisen for Årets Idrettsanlegg, fortsetter han.

Prisen kom frem som et resultat av arbeidet med den nye strategiplanen for idrett og friluftsliv som fylkeskommunens politikere vedtok i starten av 2014.

Planen er at den skal videreføres og deles ut hvert år. Mangel på nye anlegg bygget av idretten vil i alle fall ikke bli noe problem, skal vi tro Gonsholt.

- Vi fikk inn ni nominasjoner i år, og dette til en helt ny pris som ikke er allmenn kjent. Nå som vi etablerer den vil forhåpentligvis flere bli oppmerksomme på den og nominere sine anlegg når den på nytt deles ut i 2015. Mange idrettslag kommer til å fullføre bygging av sine anlegg i 2015, så det nok å ta av, sier han.

Til inspirasjon

Litt av bakgrunnen for prisen er at den ikke bare skal premiere vinneren, men også bety litt inspirasjon for dem som sitter med anleggsdrømmer for klubben sin.

Fylkeskommunen og idrettskretsen er enige om at disse drømmene trenger litt ekstra oppmerksomhet. For dem som har stått for avgjørelsen har valget vært spennende, men også vanskelig.

- Jeg må si det er nominert mange flotte anlegg. Rett og slett er det veldig gode kandidater i Buskerud. Nominasjonsgrunnlaget var spennende lesestoff og det var i det hele tatt en vanskelig avstemming, sier Jorunn Horgen, organisasjonssjef i idrettskretsen og er dermed sterkt involvert i kretsens anleggsutvalg, et utvalg som har fungert som jury i denne avstemmingen.

Prisen deles ut på fylkeskommunens prisutdeling den 4. februar foran fylkestinget og inviterte gjester.


Publisert 23. januar 2015, oppdatert 26. august 2019.