Idrett og friluftsliv på samme bane

Vil utvikle sammen. - Vi ønsker ikke å sette idrett og friluftsliv opp mot hverandre.

  • Av Carsten Øhrn

Denne våren er Buskerud fylkeskommune i gang med å lage en strategi for idrett og friluftsliv, en strategi som skal vare fra 2014-2017.

I den forbindelse arrangeres det flere innspillsmøter i regionene.

Med på laget er de to største frivillige organisasjonene på henholdsvis idrett og friluftsliv i Buskerud, Buskerud idrettskrets og Drammen og Opland turistforening.

- Finne sine interesser
- Barn og unge må få prøve seg på mange ulike aktiviteter for å finne sine interesser, sier Jorunn Horgen fra Idrettskretsen og Henning Wikborg fra Turistforeningen.

- Det handler om å få synliggjort mulighetene, alle de ulike tilbudene, fortsetter de to.

De to organisasjonenes ledere jobber daglig med å fremme idrett og friluftsliv, og er opptatt av at idretten og friluftslivet i bunn og grunn har samme målsetning, å få folk i aktivitet.

Horgen og Wikborg øyner i strategien muligheten til å få frem det sentrale med idretten og friluftslivet.

- Det viktige er å tilrettelegge for aktiviteten, i nærhet av der folk bor, slik at folk enkelt kan finne gleden ved aktiviteten, sier Wikborg.

Ønsker innspill
I arbeidet med denne strategien håper fylkeskommunen å få frem meningene som finnes rundt omkring, og se muligheter for å samordne de nevnte menneskene og organisasjonene på en enda bedre måte.

Hensikten er å bli enige om felles strategiske tiltak som både vil styrke idretten og friluftslivet hver for seg, og samarbeidet dem i mellom.

- Hvordan kan vi kommunisere bedre? Hvordan kan vi samarbeide bedre, og sørge for en bedre erfarings- og kunnskapsutveksling? spør idrettskonsulent Øyvind Gonsholt i Buskerud fylkeskommune.

Gonsholt ønsker å få innspill til disse spørsmålene fra de som faktisk er de som skal gjennomføre denne strategien.

- Det er organisasjoner som Buskerud idrettskrets og Drammen og Opland Turistforening som er utøverne av en slik plan, sier han.

- Det er idrettslagene, de lokale friluftslivsorganisasjonene og kommunene som sitter på de store virkemidlene og ressursene.

Strategi for hele Buskerud
- Vi ønsker en felles strategi for dem, ikke for vår egen del. Strategien skal omhandle hele Buskerud, sier idrettskonsulenten.

Idretten og friluftslivet spiller en viktig rolle i manges liv, og en tydelig strategi som styrker deres posisjon og sikrer en god utvikling i Buskerud kan ha stor betydning også for andre områder i samfunnet.

Strategien skal bidra til bedre samhandling og en felles retning for idretten og friluftslivet i fylket vårt, basert på innspill og meningsutveksling fra menneskene som er i idretten og friluftslivet daglig.

- På den måten kan vi sikre at idretten og friluftslivet skaper en merverdi for samfunnet generelt, nettopp ved å fokusere på å samordne de ressursene vi har, avslutter Øyvind Gonsholt.


Publisert 24. mai 2013, oppdatert 26. august 2019.