Idrettsstudenter i praksis i fylkeskommunen

- Vi hadde null forventninger til å være i fylkeskommunen, men praksisen er veldig knyttet opp mot det vi lærer på idrettshøgskolen - og det er morsommere!

Til daglig sitter de to studentene Ingrid Kolstad (22) og Michelle Hasle (22) og følger forelesninger på Norges idrettshøgskole.

22-åringene studerer Sport Management - en studieretning i bachelorprogrammet i idrettsvitenskap.

Men, i en treukers nå i høst (8. - 26. oktober) er de i utplassert i Buskerud fylkeskommune der de følger idrettsrådgiver Stig Kleven.

- Vi hadde null forventninger til å være i fylkeskommunen, men praksisen er veldig knyttet opp mot det vi lærer på skolen. Og det er mye mer morsomt enn det man får inntrykk av ut ifra de tørre forelesningene våre, ler to studentene.

22-åringene skal i løpet av perioden i fylkeshuset tilegne seg praktisk kunnskap og ferdigheter innenfor offentlig kultur- og idrettsforvaltning.

- Hovedfokuset i disse ukene er tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv der de får delta på møter og bli inkludert i det daglige arbeidet vårt, sier idrettsrådgiver Stig Kleven i fylkeskommunen.

Det er fylkeskommunen som forvalter på vegne av Kulturdepartementet tilskuddsordningen for spillemidler (overskuddet til Norsk Tipping) til idrettsanlegg.

Idrettsanlegg 2018
Over 70 anlegg i Buskerud mottok støtte fra fylkeskommunen i år. Bildet over viser noen av anleggene som har fått penger.

Her ser du hvilke anlegg i kommunene i Buskerud som får penger

Kleven forklarer at studentene blir tildelt arbeidsoppgaver som krever ansvar og tillit.

- De får se hvordan vi driver saksbehandling, og de får vært med ut for å se idrettsanleggene ute i kommunene, fortsetter Kleven.

- Vi har vært på Hønefoss Arena og vi har sett nærmiljøanlegg i Hønefoss og Drammen. For oss er det spennende å komme ut, og se hvordan man for eksempel kan gjøre parker attraktive - det er overraskende bra og inspirerende! sier studentene.

- Parkene blir sosiale møtepunkt! Det er kult at de er laget for ulike aldersgrupper og at de blir brukt på dagen - og at det er lys på om kvelden. Det blir et sted man vil dra til!

Ingrid Kolstad (22) og Michelle Hasle (22)

- Studentene får oppgaver som å lage en rapport om anlegg som ikke har tatt ut spillemidlene, og hvordan disse anleggene ligger an i prosessen, forklarer Kleven.

- I løpet av den første uka har de møtt politikere og idrettskretsen samt Olympiatoppen SørØst, og de har vært med på å skrive uttalelse til kommuendelplan for idrett- og fysisk aktivitet.

- Så de får lært mye om hvordan vi i fylkeskommunen jobber med idrettsanlegg, avslutter Stig Kleven.

Etter endt praksisperiode i det offentlige skal studentene over nyttår ha tre ukers praksis i privat idrettsforvaltning.

Roger Ryberg, Ingrid Hasle, Michelle Hasle og Stig Kleven
Studentene møtte en idrettsengasjert fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Arbeiderpartiet), utenfor kontoret hans i fylkeshuset. Ryberg viste studentene det berømte skøytebildet av Johan Brun fra OL i Cortina i 1956. 


Publisert 12. oktober 2018, oppdatert 26. august 2019.