Innspillsmøter om idrett og friluftsliv

- Hvordan bruker vi ressursene vi har tilgjengelig innenfor idrett og friluftsliv? Fylkeskommunen inviterer til innspillsmøter.

  • Av Carsten Øhrn

- Hensikten er å samle idrettens og friluftslivets ønsker og målsetninger i en felles strategi, en strategi som vi ønsker skal være førende for idretten og friluftslivets utvikling i perioden 2014-2017, sier idrettskonsulent Øyvind Gonsholt i Buskerud fylkeskommune. 

  • 21. mai 18:30 - 21:00: Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Idrettens hus, Marienlyst
  • 27. mai 18:30 - 21:00: Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Lampeland Hotell, Flesberg
  • 30. mai 18:30 - 21:00: Gol, Hemsedal, Nes, Flå, Hol og Ål. Gol kommunestyresal, Gol
  • 3. juni 18:30 - 21:00: Røyken, Hurum og Lier. Røyken kommunestyresal, Røyken
  • 4. juni 18:30 - 21:00: Ringerike og Hole (Jevnaker). Ringeriksbadet, Hole
  • 6. juni 18:30 - 21:00: Modum, Sigdal og Krødsherad. Tyrifjord Hotell, Vikersund

Møtene er åpne for alle.

- Vi håper på representanter fra offentlig forvaltning, kommuner, idrettslag, idrettsråd, friluftslivsorganisasjoner og andre berørte aktører, regionalt og lokalt, sier Øyvind Gonsholt.

Temaer:

  1. Hvordan skal vi arbeide for den beste mulige utnyttelsen av ressurser innen idrett og friluftsliv i Buskerud?
  2. Hvordan kan din hverdag i idretten og/eller friluftslivet bli enda bedre?
  3. Hva kan dere gjøre for å utvikle idretten og friluftslivet i Buskerud?

Påmelding sendes til hege.lovfa...@bfk.no innen en uke før møtet du skal delta på.

Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektansvarlig Øyvind Gonsholt på tlf 48110018 eller via epost oyvind.g...@bfk.no


Publisert 29. april 2013, oppdatert 26. august 2019.