Innspillsseminar i Buskerud

Fikk innspill fra kulturlivet i Buskerud. - Jeg er veldig godt fornøyd med innspillsseminaret, sier kulturminister Hadia Tajik.

Over 80 personer fra hele kulturfeltet i Buskerud var tirsdag samlet på Union Scene i Drammen i forbindelse med innspillsseminar om det neste kulturløftet.

Kulturministeren reiser denne våren rundt til alle fylkene i landet for å få innspill til kulturløftet som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk.

Frist for å komme med innspill er 21. juni 2013.

-  Engasjementet og de konkrete innspillene er gode å ha med seg i det videre arbeidet, sier kulturminister Hadia Tajik.

- Jeg håper mange også gir skriftlige innspill på nettsiden frem mot sommeren, før vi presenterer det neste kulturløftet i august, sier Tajik.

- Gir inspirasjon
- Det er veldig hyggelig at hun kommer hit, det gir inspirasjon til å fortsette arbeidet for å ivareta de rike kulturtradisjonen vi har i Buskerud, sier Tom Erik Hauger (Frp), leder av hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune som åpnet innspillsseminaret.

For fylkeskommunen er det behov for en videre styrking av Den kulturelle skolesekken for barn og unge, blioteksektoren og kunst- og kulturinstitusjonene som allerede ligger inne på statsbudsjettet.

- Disse punktene er viktige for oss, og så håper vi at ministeren tar med seg at Brageteatret må over på budsjettpost 324, kapittel 71 i statsbudsjettet, sier utviklingssjef Kjersti Bærug Hulbakk i fylkeskommunen.

Brageteatret som regionteater
Brageteatret er eid av Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune, og teatersjef Elsa Aanensen er i likhet med Hulbakk opptatt av teatret som regionteater. 

- Vi ønsker at staten anerkjenner Brageteatret som regionteater med å plassere teatret på denne budsjettposten, sier Aanensen.

- Siden etableringen i 2000 har Brageteatret i henhold til formålsparagrafen levert nyskapende teaterforestillinger til barn og unge. Nå skal nedslagsfeltet utvides til å også gjelde for voksenpublikum i hele Buskerud, sier teatersjef Elsa Aanensen.

Aanensen legger til at Brageteatret i stor grad vil åpne opp for samarbeidsprosjekter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, i tråd med Kulturløftet 2, noe som er synlig allerede på årets og neste års repertoar. 


Publisert 17. april 2013, oppdatert 26. august 2019.