Kåring av årets idrettsanlegg

Hvilket anlegg mener du fortjener tittelen "Årets idrettsanlegg i Buskerud 2014"? Vinneren mottar 50 000 kroner til aktivitet i egen klubb.

Hvert år bygges det en haug av idrettsanlegg i Buskerud, til store verdier. Hvert enkelt anlegg er bygget opp av ildsjeler, mennesker som yter av sin tid og av sine krefter for å realisere noe som andre kan nyte godt av. Det står det respekt av.

Særlig gjelder dette de frivillige i idrettslagene som på toppen av sitt allerede betydelige engasjement tar på seg ansvaret det er å bygge idrettsanlegg for klubben sin.

Utallige timer går med på å skaffe sponsorpenger, søke spillemidler, hente inn gaver og tilbud og ikke minst til å hjelpe til med selve byggingen på dugnad.

Denne innsatsen er uvurderlig og bør settes pris på. Nettopp det skal Buskerud fylkeskommune gjøre, i samarbeid med Buskerud Idrettskrets.

Deles ut for første gang

Prisen for årets idrettsanlegg er en ny pris som vi sammen ønsker å innføre fra og med 2014. Prisen skal gå til et idrettslag som har bygget et idrettsanlegg som;

  • Innbyr til organisert og uorganisert aktivitet
  • Har en høy kvalitet og som er en miljøfaktor både av fysisk og sosial karakter
  • Ser bra ut i et arkitektonisk perspektiv
  • Bærer preg av flerfunksjonalitet og fornyelse.

Vet du om et anlegg som oppfyller mange eller alle disse kravene, og som er ferdigstilt i løpet av 2014?

Da ønsker vi at du sier ifra om det til oss! Idrettslaget som blir nominert er da med i konkurransen om å motta en plakett med påskriften Årets idrettsanlegg i Buskerud 2014, et diplom samt et økonomisk bidrag på kr. 50.000,- som skal gå uavkortet til aktivitet i klubben.

Det er som dere sikkert har fått med dere kun anledning til å nominere idrettslagsbygde idrettsanlegg.

Utlysningsteksten kan leses ved å klikke på linken i høyre marg av denne siden.

Dugnadsgjengenes pris

Fokuset på ildsjeler i norsk idrett er stort. Blant annet blir det både i Buskerud og fra nasjonalt hold utdelt priser for årets ildsjel, noe som er helt på sin plass.

Prisen for årets idrettsanlegg i Buskerud bygger på samme tankegang og er å anse som et bidrag til de dugnadsgjengene som finnes i Buskerud, de som står på for at aktiviteten i klubben sin skal ha så gode forutsetninger som mulig uten å kreve noe kompensasjon for innsatsen de legger i potten.

Vi håper dette kan være et lite, men synlig bidrag til nettopp det, og håper du nominerer det anlegget du mener bør få hederen, æren og det økonomiske bidraget som følger med å bli kåret til årets idrettsanlegg i Buskerud.

Nominasjonsprosessen

Alle kan nominere, du trenger ikke representere en klubb eller annen organisasjon. Frist for å nominere settes til fredag 9. januar 2015.

Prisen vil bli delt ut på Buskerud Fylkeskommunes prisaften i februar 2015. Juryen består av Buskerud Idrettskrets' Anleggsutvalg og en representant fra Buskerud fylkeskommune.

Vi håper på mange nominasjoner! Send din nominasjon til oyvind.g...@bfk.no innen 9. januar 2015!

Utlysning av årets idrettsanlegg i Buskerud klikk her!


Publisert 27. november 2014, oppdatert 26. august 2019.