Lier kommune nominert til årets UKM-kommune

Ungdommens Kulturmønstring. Lier er en av ni kommuner på landsbasis som er nominert til årets UKM-kommune.

 • Av Carsten Øhrn

Under årets UKM-Festival som avholdes 24. - 27. juni i Larvik, deler UKM Norge ut prisen “årets UKM kommune” til to kommuner som har hatt en særlig satsing på UKM i 2012.

Hensikten med prisen er å motivere landets kommuner til økt satsing på barne- og ungdomskultur.

Det er Buskerud fylkeskommune som har fremmet Lier kommune som kandidat, og her er vår begrunnelse:

Buskeruds kandidat til årets UKM-kommune arbeider svært godt med UKM i et helårsperspektiv og arbeider generelt godt med å stimulere og synliggjøre ungdomskulturen. UKM i kommunen arrangeres i tett samarbeid med andre ungdomstiltak i kommunal regi og det er god deltagelse fra kulturskolen på mønstringa. Lokalmønstringa viser stor sjangerbredde, noe uttaket til fylkesmønstringa også viser. I tillegg til at tre av kommunens ansatte har oppgaver knyttet til UKM i sin stilling har også ungdom en sentral rolle i arrangementet.

Følg UKM Buskerud på facebook 

Følgende ni kommuner er nominert i 2013:

 • Lier (Buskerud)
 • Eidskog (Hedmark)
 • Lyngdal (Vest-Agder)
 • Lillehammer (Oppland)
 • Flora (Sogn og Fjordane)
 • Sørfold(Nordland)
 • Trondheim (Sør-Trøndelag)
 • Asker (Akershus)
 • Målselv (Troms)

To av disse kan etter kåringen på UKM-festivalen smykke seg med tittelen “Årets UKM-kommune 2013”, og mottar et diplom samt kroner 10.000,- fra UKM-Norge.

Kriterier:

 • Årets UKM-kommune skal ha utmerket seg i eget fylke gjennom en særlig satsing på UKM i 2013.
 • Kommunen skal kjennetegnes av kvalitet på UKM-mønstringen og et målbevisst arbeid for å forankre UKM, stimulere og synliggjøre ungdomskulturen.
 • Positive momenter er bruk av ungdom i planlegging, gjennomføring, markedsføring og dokumentasjon av mønstringen, nettbasert kommunikasjon, sjangerbredde, samt helhetstenkning kjennetegnet av et godt samarbeid med kulturskole, skole, DKS og lokale kulturaktører.

Publisert 23. mai 2013, oppdatert 26. august 2019.