Mange vil skilte stier og løyper

- Brenner for å få til et løft for turløyper og stier i Buskerud fremover.

  • Av Bente Bjerknes

Omlag 45 mennesker var mandag 13. mai samlet til oppstartskonferanse for skilt- og merkeprosjektet i Buskerud på Tyrifjord.

Deltagerne var fra friluftslivsorganisasjoner, reiseliv og kommuner. 

Buskerud fylkeskommune (BFK) har sammen med GjensidigeStiftelsen stilt midler til skilt til rådighet.

Det må en egenandel fra kommune eller andre lokale aktører til for å få tilgang til midlene.

1 lokal krone utløser 3 kroner fra BFK og GjensidigeStiftelsen.

Mer aktivt friluftsliv
- Formålet med arbeidet er å skape mer aktivt friluftsliv der folk bor og oppholder seg, sier prosjektleder Eva Lill Kvisle fra Buskerud fylkeskommune.

- På oppstartskonferansen på Tyrifjord ble muligheter i tilskuddsordningen og utfordringer diskutert, gode innledere bidro til å motivere deltagerne til å sette i gang prosjekter, forteller Kvisle videre.

GjensidigeStiftelsen er aktiv samarbeidspartner med mange lag og organisasjoner landet over og stiller midler til rådighet for skilting av stier og løyper.

Nå vil de i samspill med fylkeskommunen og kommunene i Buskerud være med på et løft for friluftsliv, nærmiljø og reiseliv i Buskerud.

Godt merka løyper
- Vårt mål er å få flest mulig ut på tur på godt merka løyper, sier Chris Bjelke fra GjensidigeStiftelsen, som nå støtter merkeprosjektet i Buskerud.

- Frivillige krefter er med på å gi mobilisering i lokalmiljøene og gode tiltak, og vi ser etter de beste prosjektene når vi deler ut støtte, fortsetter han.

Det er kommunene som koordinerer søknader til fylkeskommunen, og det er frivillige lokale lag og organisasjoner som er registert i Brønnøysundregistret som kan søke sin kommune, og oppfordres til samarbeid med lokalt næringsliv, reiseliv osv.

Søknadsfrister er 1. juni og 20. august.

Frivillighet står sentralt
Frivillighet står sentralt i prosjektet, og den verdien vil i prosjektene være en vesentlig merverdi her.

Mange lokale organisasjoner brenner for god tilrettelegging i sitt lokalsamfunn. Pengene fra GjensidigeStiftelsen og fylkeskommunene kan kun nyttes til skilt og fundamentering.

Skilta og merka ruter gir brukervennlighet og virker motiverende for å folk ut på tur.

- Merkehåndboka gir en nasjonal standard for merking, med grønne, blå, røde og sorte løyper, eller ugraderte hvite sier Ingrid Solberg Sætre fra Innovativ Fjellturisme.

- Skiltene har ens piktogram og kan brukes til merking av vandring, sykkel, padling og ski både i byer, utmark og fjellet og brukervennlighet er i fokus, fortsetter hun.

Sammen med Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund er nasjonal mal nå oppgradert og videreutviklet. Mer om nasjonal skilthåndbok finner du på www.merkehandboka.no .

Materialet tilpasses omgivelsene, og gode startpunkt skiltes. Alle turer skal legges ut på www.ut.no. I løpet av 2013 kommer nye skilt opp, og prosjektet fortsetter i 2014 og 2015.

Søknadsskjemaer for organisasjon, for kommunen og retningslinjer, samt avtaler for grunneiere finner du her.

Retningslinjer for skiltprosjekt.pdf
Søknadssjema - sendes din kommune.pdf
Prioriterte søknader i din kommune.pdf


Publisert 16. mai 2013, oppdatert 26. august 2019.