Mer kunst og kultur til den enkelte elev

Politikerne fordelte 10,2 millioner kroner til Den kulturelle skolesekken, nær 2 millioner kroner mer enn fjoråret. Se oversikt.

Buskerud fylkeskommune er for skoleåret 2013/2014 tildelt 10.286 357 kroner til Den kulturelle skolesekken i grunnskolen og videregående opplæring.

Torsdag fordelte politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i fylkeskommunen følgende:

3. 635.300 millioner kroner til kommunene, øremerket de lokale skolesekktilbudene i grunnskolen.

Kommune: (tall i parentes er skoleåret 2012/2013)

 • Drammen: 675.300 (620.162)
 • Flesberg: 43.700 (40.083)
 • Flå: 20.000 (17.792)
 • Gol: 69.300 (62.736)
 • Hemsedal: 54.400 (49.548)
 • Hol: 90.800 (83.786)
 • Hole:106.600 (97.905)
 • Hurum: 152.400 (143.056)
 • Kongsberg: 342.300 (311.351)
 • Krødsherad: 37.100 (33.773)
 • Lier: 330.100 (301.730)
 • Modum: 183.000 (166.020)
 • Nedre Eiker: 315.300 (287.920)
 • Nes: 59.900 (54.719)
 • Nore og Uvdal: 66.200 (61.599)
 • Ringerike: 387.800 (371.967)
 • Rollag: 21.300 (20.481)
 • Røyken: 292.500 (269.768)
 • Sigdal: 73.600 (67.288)
 • Øvre Eiker: 217.000 (197.826)
 • Ål: 96.700 (100.492)

3.900.000 millioner kroner fordeles til fylkeskommunal produksjon og distribusjon for grunnskolen:

 • Litteratur: 950.000 (750.000)
 • Scenekunst: 1.300.000 (1.100.000)
 • Visuell kunst: 1.100.000 (950.000)
 • Film: 350.000 (200.000)

Fellesformidling/transport: 200.000 kroner.

500.000 i oppsparte rentemidler til ordningen i grunnskolen brukes til utviklingstiltak.

2.750.997 millioner kroner  fordeles til Den kulturelle skolesekken i videregående opplæring. Midlene brukes til innkjøp av produksjoner, samt utviklingsprosjekter. 


Publisert 30. august 2013, oppdatert 26. august 2019.