Mottar over 2,2 millioner i støtte fra fylkeskommunen

Festivaltilskudd 2016: Kongsberg Jazzfestival troner på topp sammen med Folkemusikkveka og Glogerfestspillene.

 • Av Carsten Øhrn

Hvert år fordeler politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune tilskudd til festivaler i fylket.

Tirsdag 8. mars fordelte fylkespolitikerne 2 254 000 kroner til 16 ulike festivaler i Buskerud.

- Festivalene viser profesjonalitet og bredde som er med å styrke visjonen om et rikt kunst og kulturliv i Buskerud.

Tonje Kristensen (Ap), leder av hovedutvalget

Flere av festivalene har et sterkt fokus på barn og unge og det flerkulturelle og jobber målbevisst for å nå nye grupper.

- Vi er veldig godt fornøyd med at alle festivalene er avhengige av og har et sterkt innslag av frivillighet i gjennomføringen, sier Kristensen.

- Jeg håper folk får stor glede av festivalene, og at opplevelsene gir gode minner, sier Kristensen.

Fordeling 2016:

 1. Folkemusikkveka: 300 000
 2. Glogerfestspillene 2017: 275 000
 3. Kongsberg Jazzfestival: 575 000
 4. blÅkkfestivalen: 44 000
 5. Drammen Sacred Music Festival: 150 000
 6. Factory Light Festival: 100 000
 7. IceMusicFestival 2016: 100 000
 8. Johan Halvorsen Musikkfest 2017:150 000
 9. Kongsberg Krim: 40 000
 10. Massive Destruction Metal Fest: 35 000
 11. Middelalderuka i Numedal: 100 000
 12. SG Vinter 2017: 100 000
 13. Vaffelføzz: 35 000
 14. Working Class Hero: 50 000
 15. Drammen Elvefestival:150 000
 16. Stabbursfrierier: 50 000

Av disse 16 er tre av dem fyrtårnfestivaler. Det innebærer at de har en partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune og vurderes å ha en spesiell status, også nasjonalt.


Publisert 9. mars 2016, oppdatert 26. august 2019.