Møtte Kulturdepartementet om Brageteatret

Fylkeskommunen og Drammen kommune møtte Kulturdepartementet for å sikre at Brageteatret blir regionteater.

  • Av Carsten Øhrn

Mandag ettermiddag møtte fylkesordfører Morten Eriksrød, ordfører i Drammen kommune Tore Opdal Hansen, teatersjef Elsa Aanensen, direktør Marit Holtet og styreleder Astrid Rødsand statssekretær Kjersti Stenseng i Kulturdepartementet.

Hensikten med møtet var å drøfte framdriften i realiseringen av Brageteatret AS - Regionteater for Buskerud som et fullverdig regionteater.

- Vi fikk utelukkende positive tilbakemeldinger fra statssekretæren, og vi forventer derfor å se resultater når statsbudsjettet legges fram i oktober, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Brageteatret er i utvikling, fra å være et barne- og ungdomsteater med hovedvekt på Den kulturelle skolesekken, til å være et regionteater som produserer kunst av høy kvalitet til befolkningen i hele Buskerud.

- Det er viktig at Brageteatret får statlig bevilgning over statsbudsjettets kapittel 324, post 71, for å få den formelle annerkjennelsen fra staten om at Teatret er et regionteater, sier fylkesordføreren.

Første fase i realiseringen av et fullverdig regionteater vil være en 70/30-fordeling av finansieringsansvaret mellom staten og regionen.

For 2014 har Brageteatret søkt om 15,8 millioner kroner i statlig tilskudd.

Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune forplikter seg til å yte sin del av finansieringen av et framtidig fullverdig regionteater, i tråd med felles prinsippvedtak i fylkesting og bystyre. 


Publisert 28. mai 2013, oppdatert 26. august 2019.