Nytt servicebygg på Hernestangen friluftsområde

Buskerud fylkeskommune har bidratt med 1,2 millioner kroner til det nye servicebygget i Røyken.

Tirsdag ble det nye servicebygget på Hernestangen i Røyken kommune åpnet av ordfører, Rune Kjølstad.

Hernestangen er kommunens flotteste og best tilrettelagte friluftsområde, med blant annet badeplass, turvei og store gressletter.

Med nytt servicebygg er standarden på området hevet ytterligere.

- Servicebygget har fått betydelig støtte både fra friluftslivsmidlene og spillemidlene, begge tilskuddsordninger som fylkeskommunen forvalter, sier Eva Lill Kvisle, rådgiver for friluftsliv i fylkeskommunen.

Bygget er universelt utformet, og har toaletter og dusj / garderobe på øvre plan.

Kjelleren disponeres av Hyggen IF sin windsurfergruppe, og her kan alle som har lyst få låne windsurferutstyr og prøve seg på tirsdagskveldene.

Hernestangen er et statlig sikret friluftsområde (kjøpt med økonomisk støtte fra Direktoratet for naturforvaltning).

Kommunen har laget en tiltaksplan for området, og de har en oppdatert forvaltningsplan.

Det innebærer at kommunen kan søke om tilskudd til mer tilrettelegging på de statlige friluftslivsmidlene som årlig har søknadsfrist 15. januar.


Publisert 25. juni 2013, oppdatert 26. august 2019.