Østlandsutstillingen 2014

Et mangfold av uttrykk og innholdsmessig stort spenn venter besøkende i Drammen.

I Buskerud vises årets utstilling på Buskerud Kunstsenter i Drammen i perioden 28. juni - 3. august.

 Et mangfold av uttrykk og innholdsmessig stort spenn venter den besøkende i Drammen. Et stedsspesifikt verk avdukes under åpningen.

Østlandsutstillingen er en årlig åpen, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst i de syv Østlandsfylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold.

Spesielt for årets utstilling

I utlysningen til årets utstilling ble det oppfordret til større deltagelse fra kunstnere som arbeider tredimensjonalt.

Juryen ble utvidet innen feltet, og det ble opprettet en egen pris for det beste tredimensjonale arbeidet. Det har resultert i nesten en fordobling av søknader på det tredimensjonale feltet i år, og dette setter også preg på utstillingen.

I tillegg til hovedutstillingen på Buskerud Kunstsenter består Østlandsutstillingen 2014 også av et stedsspesifikt verk i Siloen på Papirbredden i Drammen.

Marit Roland lager installasjonen "Paper Drawing # 9" i Siloen på Papirbredden i Drammen. Publikum vil kunne gå inn i installasjonen og bli berørt av kunstverket – i ordets opprinnelige forstand.

I Drammen har man dessuten inngått et samarbeid med Drammensbiblioteket hvor videoverket "Tapte anrop" vises i bibliotekets 2. etasje under utstillingsperioden.

Bakgrunn

Kunstnere er involvert i alle faser av Østlandsutstillingen; fra innsending av verk, til juryering, montering, formidling og som debattanter.

Juryen til den 35. Østlandsutstillingen har bestått av Astri Tonoian og Morten Nyhus, Ellen Karlowicz, Mattias Härenstam, Aase-Marie Brun og Martina Kaufmann.

I første juryrunde vurderte juryen i overkant av 900 arbeider av 327 kunstnere. Etter andre juryering ble det antatt 61 arbeider av 52 kunstnere.

Utstillingen ble vist i sin helhet i Kunstbanken i Hedmark og vil vises i Østfold Kunstsenter etter utstillingsperioden her i Drammen.

Via fylkeskommunene i Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold gir Østlandssamarbeidet finansiell støtte til gjennomføring av utstillingen.


Publisert 23. juni 2014, oppdatert 26. august 2019.