Over 160 på kulturkonferansen 2014

Arena for debatt og meningsutveksling. Over 160 kulturarbeidere deltok på den store kulturkonferansen i Drammen.

  • Av Carsten Øhrn

Torsdag formiddag åpnet leder av hovedutvalget for regionalutvikling og kulur i fylkeskommunen, Tom Erik Hauger, to dagers konferansen på Union Scene i Drammen.

Kulturkonferansen 2014 - alle skal med? - er en ny arena for samhandling mellom kommuner, regionale kunst- og kulturaktører og Buskerud fylkeskommune.

- Med over 160 påmeldte må vi allerede ved inngangen til konferansen kunne si at dette er en arena det er behov for, - og vi er innstilte på at kulturkonferansen skal bli en årlig foreteelse, sa Hauger.

Målet med konferansen er at den skal være en faglig og sosial møteplass for kommunalt ansatte, ansatte ved kunst- og kulturorganisasjoner, samt frittstående kunstnere og kulturarbeidere fra hele regionen.

- Vi håper at dere vil finne inspirasjon i noe av det dere får oppleve her, fortsatte Hauger.

Fylkeskommunen ønsker at kulturkonferansen skal bli en arena for debatt og meningsutveksling.

- Vi vet at mange kulturarbeidere, uavhengig av tilhørighet, jobber mye alene eller i små fagmiljøer. Og vi tror at det kan det være mye å hente på å ta del i et større faglig fellesskap – både gjennom å møte kollegers gjenkjennende nikk, og i det å bli utfordret på sine egne standpunkter, sa Tom Erik Hauger.

Det er kulturloven som slår fast at fylkeskommunene skal sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre relevante virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet regionalt.

- Denne rollen kan ikke vi greie å fylle uten å være i tett kontakt med dere som er aktørene på feltet. Med ønske om at vi alle får fruktbare og nyttige dager sammen, erklærer jeg Kulturkonferansen 2014 for offisielt åpnet, avsluttet Tom Erik Hauger.


Publisert 31. januar 2014, oppdatert 26. august 2019.