Over 20 mill i museumstilskudd

Fylkespolitikerne fordelte over 20 millioner kroner til museene i Buskerud.

  • Av Carsten Øhrn

Onsdag ettermiddag fordelte politikerne i hovedutvalget for regionutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune over 20 millioner kroner til museene i Buskerud.

Det er første gang det nye konsoliderte museet, BuskerudMuseene, får samlet økonomisk støtte.

BuskerudMuseene omfatter Eiker og Lågendalen museum, Hallingdal museum,  Hringariki, Kunstnerdalen Kulturmuseum og Stiftelsen Portåsen.

- Vi styrker BuskerudMuseene fordi vi ser nødvendigheten av større enheter i museumssektoren som vil gi økt profesjonalisering, faglig utvikling og mer effektiv administrasjon, sier Iselin Haugo, nestleder i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur.

- Større konsoliderte enheter vil hente mer ut av de bestående museene og utnytte ressursene bedre gjennom samordning og samarbeid, sier Haugo.

Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur

- Bedre utviklingsmuligheter

Museene har i oppdrag å forvalte og formidle Buskeruds historie, og skal være en ressurs for samfunnsutviklingen i fylket.

- Å være samlet i BuskerudMuseene er helt avgjørende. Det vil gir bedre utviklingsmuligheter for museene i Hallingdal, mener daglig leder Marit Mehlum ved Hallingdal museum.

- Det gir muligheter for bedre å oppfylle de statlige føringene innenfor våre hovedoppgaver: Forvaltning, formidling, forskning og fornying og museene blir en bedre samarbeidspartner for skoleverket, reiselivet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, arkiv og andre museer, bygdetun og samlinger i fylket, mener Mehlum.

Økt synlighet

- Et samlet BuskerudMuseene gir større slagkraft og muligheter for synlighet. Økte offentlige bevilgninger er en ytterligere drivkraft og mulighet for å bli bedre på det vi måles på; formidling, forskning, fornying og forvaltning, sier daglig leder Kristin W. Tronrud, Hringariki – Veien Kulturminnepark og Ringerikes Museum.

- Sterkere fagmiljøer med samarbeid på tvers av avdelingene innenfor formidling, forskning, forvaltning og fornying, sier Gry Charlotte Ljøterud Andersen ved Lågdalsmuseet og Labro.

- Vi får opprettelse av fagteam. Felles kompetansehevingstiltak, kurs og museumsfaglige samlinger, fortsetter hun.

- Alt dette vil styrke hvert enkelt besøkssted ved større fokus og mer ressurser til museumsfaglig arbeid, sier Ljøterud Andersen.

Ansettelse av direktør for BuskerudMuseene skal være klart i løpet av mars. Nytt formelt styre skal være på plass i midten av mai og full virksomhetsoverdragelse skal være ferdig innen 30. juni.

- Vi ser fram til god dialog med den nye direktøren for BuskerudMuseene, avslutter Iselin Haugo i fylkeskommunen.


Publisert 13. mars 2014, oppdatert 26. august 2019.