Over 20 mill. kr. i museumstilskudd

Kultur- og regionalpolitikerne i fylkeskommunen fordelte over 20 millioner kroner til museene i Buskerud.

  • Av Carsten Øhrn

Buskerud fylkeskommune fordeler årlig driftstilskudd til museene i fylket.

Onsdag ettermiddag fordelte politikerne i hovedutvalget for regionutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune over 20 millioner kroner til museene i Buskerud. 

BuskerudMuseene omfatter Eiker og Lågendalen museum, Hallingdal museum,  Hringariki, Kunstnerdalen Kulturmuseum og Stiftelsen Portåsen.

Museene har i oppdrag å forvalte og formidle Buskeruds historie, og skal være en ressurs for samfunnsutviklingen i fylket.

Museene skal drive virksomheten sin etter offentlige retningslinjer for museumsvirksomhet, med fokus på innsamling, forvaltning, forskning og formidling.

Museenes drift finansieres av kulturdepartementet, fylkeskommunen og vertskommunene, i tillegg til museenes egne inntekter.


Publisert 22. januar 2015, oppdatert 26. august 2019.