Sju kommuner får skiltstøtte

Fylkeskommunen gir 1,2 millioner kroner til sju kommuner til skilting og merking av turtraseer i Buskerud.

 • Av Carsten Øhrn

Nå har Buskerud fylkeskommune sendt tilsagnsbrev til de 7 kommunene som har søkt om tilskudd til skilting og merking av turtraseer.

- Her har kommunene gjort en kjempejobb med å få frem gode søknader fra frivillige organisasjoner på kort tid, sier Eva Lill Kvisle, rådgiver for friluftsliv i fylkeskommunen.

Det er søkt om støtte til skilt og infotavler for 1,2 millioner kroner, og alle søknadene er gitt tilsagn under forutsetning av at kommunene tar ansvar for at premissene som er stilt for prosjektet blir ivaretatt.

- Dette er et utrolig spennende prosjekt som bidrar til tett samarbeid mellom frivillige lag og organisasjoner, kommunene og fylkeskommunen, fortsetter Kvisle.

Følgende kommuner mottar støtte:

 • Krødsherad (Norefjell Turforening): Skiltprosjekt Norefjell 76.000 kr
 • Krødsherad (Drammens og Oplands Turitforening): Norefjell og nye innganger mot Høgevarde: 145.000 kr
 • Nes (Nes pensjonistforening): Nesbyen rundt (del 1) 70.600 kr
 • Nes (Ytre Nes løypelag): Skilting turløyper Ytre Nes: 72.500 kr
 • Modum (Modum o-lag): Skilting av Seterveien: 30.000 kr
 • Modum (Drolsum vel): Turstier på Drolsum 30.000 kr
 • Modum (Drammens og Oplands Turistforening): Koboltkoia-Blåfargeverket 60.000 kr
 • Modum (Drammens og Oplands Turistforening): Hoppesenteret-Sponevollen 70.000 kr
 • Drammen (Drammens og Oplands Turistforening): Bynære stier i Drammen: 90.000 kr
 • Sigdal (Eggedal Turlag): Vinterløyper Eggedalsfjellet 266. 500 kr
 • Hole (Idrettslaget Holeværingen): Eventyrlige turer i Hole: 200.313 kr
 • Nore og Uvdal (Dagalifjellet vel): Skilting turstier Dagalifjell: 141.500 kr

Gjensidigestiftelsen, fylkeskommunen og kommunene spleiser på kostandene til innkjøp av skilt og infotavler, og frivillige organisasjoner bidrar med en betydelig arbeidsinnsats.

- Prosjektene som er gitt tilsagn fordeler seg relativt jevnt i forhold til den tredelte satsningen det er ønskelig å få til; i nærmiljøet, i marka og på fjellet, avslutter Eva Lill Kvisle.

Det gjenstår prosjektmidler i 2013, og det er lagt opp til en ny søknadsrunde i august.

Kommunene kan søke fylkeskommunen om tilskudd innen den 27. august.


Publisert 21. juni 2013, oppdatert 26. august 2019.