Skal bruke 12 millioner på turskilt

I løpet av en treårsperiode skal Buskerud fylkeskommune, Gjensidigestiftelsen og kommunene bruke 12 millioner kroner på turskilt.

  • Av Carsten Øhrn

I fellesskap med kommunene i fylket og Gjensidigestiftelsen satser Buskerud fylkeskommunene på skilting og merking av turtraseer i fylket - turskiltprosjektet (2013-2015).

- Vi skal bruke 12 millioner kroner i løpet av treårsperioden, og i løpet av de to første årene har vi fordelt penger til 61 turstier i hele Buskerud, sier rådgiver for friluftsliv i Buskerud fylkeskommune, Eva Lill Kvisle.

Av dette kommer ni millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunen og tre millioner kroner fra kommunene.

Kvisle mener prosjektet vil gi et vesentlig løft for fylket når det gjelder tilrettelegging for friluftsliv, og det vil bidra positivt for folkehelsearbeidet og for reiselivet.

Best i landet på skilting

- Skilting og merking har høy fokus i fylkeskommunen. Vi har vedtatt Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud, og i strategien heter det blant annet at Buskerud skal være best i landet på skilting og merking av turtraseer, poengterer Kvisle.

I disse dager sender Buskerud fylkeskommune ut brev til kommunene i fylket om årets tildeling. 25 prosjekt i 16 kommuner mottar støtte for i år.

Her kan du se hvilke prosjekter som mottar støtte for 2014 (pdf)

Merking av stier der folk bor

Søknadsordningen er slik at frivillig lag / organisasjon søker kommunen om støtte til skilting og merking. Kommunen sjekker at kriteriene i Merkehåndboka følges og prioriterer søknadene før de sendes over til fylkeskommunen.

Fylkeskommunen har prosjektlederansvaret, gir råd og veiledning i prosjektet og behandler søknadene.

- Støtten går kun til innkjøp og produksjon av skilt, merking og infotavler samt til informasjon knyttet til tavlene, sier Kvisle.

Kvisler forteller at fylkeskommunen er opptatt av at det som etableres av skilt og merking ikke skal forfalle over tid.

- Før utbetaling kan skje, må det inngås skriftlig avtale om drift og vedlikehold og avtale med grunneiere, avslutter Eva Lill Kvisle i Buskerud fylkeskommune.


Publisert 20. mars 2014, oppdatert 26. august 2019.