Slik kan du søke kulturtilskudd

Buskerud fylkeskommune skal fordele over 5 millioner kroner. Frist for å søke tilskudd er 1. februar.

Buskerud fylkeskommune har ulike tilskuddsordninger innenfor kunst- og kulturfeltet.

Her kan du lese mer om tilskuddsordningene

- Vi har over 5 millioner kroner som det kan søkes om, og håper mange benytter muligheten til å søke om midler.

Jon Endre Røed Olsen, kultursjef i Buskerud fylkeskommune

Nå kan du søke om støtte til:

Frist: 1. februar.

 

Jon Endre Røed Olsen

- Gode kulturprosjekter og festivaler utgjør en viktig del av Buskeruds rike kunst- og kulturliv, sier kultursjefen.

Søknader som kommer inn innen fristen vil bli behandlet i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelses møte 21. mars. 


Publisert 10. januar 2018, oppdatert 26. august 2019.