Stort engasjement på samling om friluftsliv

Entusiastiske representanter fra kommuner og organisasjoner var samlet for å diskutere felles satsninger i Buskerud i forbindelse med Friluftslivets år 2015.

Samlinga var på Tyrifjord hotell i Modum kommune 10. april 2014. Gjennom gruppediskusjoner og plenumsdiskusjoner, var det enighet om at de viktigeste satsningen i Buskerud er:

  • Friluftsliv i skolen
  • Turer og turstier
  • Felles friluftslivsarrangementer
  • Opplæring og informasjon

Da deltakerne ble spurt om hva de ønsker Buskerud fylkeskommune skal bidra med, var svaret:

  • Økonomisk støtte
  • Styrking av organisasjonene
  • Koordinering og informasjon

På samlinga holdt Lier kommune ved Kristoffer Øverland og konsulent Bjørn Heidenstrøm et inspirerende innlegg om turwebside der alle turer og attraksjoner i tilknytning til turene legges inn og gjøres tilgjengelig for turfolket. Weben vil være interaktiv slik at brukerne kan legge ut info og forbedre informasjonen.

Roar Bogerud, rektor ved Sylling skole, holdt et fengende innlegg om den banebrytende satsningen på friluftsliv og fysisk aktivitet på Sylling skole.

Etter lunsj hadde Marte Bøhm fra Drammen kommune en unik presentasjon om betydningen av et godt samarbeid mellom det offentlige og frivilligheten. Hva skal til for å lykkes i dette arbeidet?

I tillegg var det på samlinga en kort innledning om Friluftslivets År og en orientering om status i turskiltprosjektet i Buskerud.

Innlegg fra samlingen

På Friluftslivets Fellesorganisasjon sin nettside, ligger utfyllende informasjon om Friluftslivets År 2015

Buskerud fylkeskommune vil arrangere ny samling for kommunene og friluftslivsorganisasjonene til høsten.


Publisert 11. april 2014, oppdatert 26. august 2019.