Støtter skisprint i Drammen

Fylkeskommunen støtter World Cup Skisprint i Drammen i mars med 400.000 kroner.

  • Av Carsten Øhrn

- Skisprinten i Drammen er blitt en folkefest og et arrangement av både nasjonal og regional betydning, sier fylkesordfører i Buskerud, Morten Eriksrød.

Torsdag ettermiddag vedtok politikerne i fylkesutvalget enstemmig støtte på 400.000 kroner til World Cup Skisprint i Drammen 4. - 5. mars.

Fylkeskommunen har tidligere bevilget henholdsvis 200.000 og 250.000 i 2012 og 2013.

- Buskerud fylkeskommune har gode tradisjoner med å støtte større idrettsarrangement av internasjonal art,  fortsetter Eriksrød.

Skisprinten i Drammen ble for første gang avholdt i 2003 og har siden vokst seg inn i det faste programmet til Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Dette har resultert i at det i 2013 ble bestemt at skisprinten skal avholdes i Drammen hvert år til og med 2018.

- Dette gir mer forutsigbare rammer å jobbe ut i fra, og jeg vil med det først avtale et møte ledelsen for skisprinten for å diskutere fylkeskommunens videre støtte, avslutter Morten Eriksrød.


Publisert 23. januar 2014, oppdatert 26. august 2019.