Tilskuddsordninger innen kunst og kultur

Frist for å søke er 1. februar.

Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse vedtok reviderte søknadskriterier for følgende ordninger i sitt møte 29. november: 

  • Allmennkultur
  • Festivalstøtte
  • Scenekunst
  • Regionale musikkorganisasjoner

Det er ikke gjort innholdsmessige endringer i noen av ordningene men det er innført fast søknadsfrist samt at det er utarbeidet søknadsskjema for alle ordningene.  

Fristen er 1. februar. Søknadskriteriene samt søknadsskjemaer finnes her

Søknader som kommer inn innen fristen vil bli behandlet i hovedutvalgets møte 22. mars. 

Ta gjerne kontakt med temleder Jon Endre Røed Olsen på 91769801 eller jon.endre....@bfk.no om det er spørsmål.


Publisert 3. januar 2017, oppdatert 26. august 2019.