Uredd pådriver vant Bibliotekprisen

Bibliotekprisen for Buskerud 2012. - Hun tør å satse utradisjonelt i bruken av skolebiblioteket som læringsarena, sier juryen.

- Jeg syns det er morsomt å få prisen, og ser på dette først og fremst som et resultat av godt samarbeid, sier Siv Marit Ersdal, som har vært leder av skolebiblioteket ved Drammen videregående skole siden 2006.

Siv Marit Ersdal har siden 2006 vært bibliotekleder ved biblioteket på Drammen videregående skole, en skole som i dag har 1250 elever og tre bibliotekarer.

I 2011 ble skolebiblioteket utvidet og fornyet, og fikk en sentral plassering i hjertet av det nye skolebygget på Marienlyst.

Bibliotekprisen deles hvert år ut av Norsk bibliotekforening avdeling Buskerud.

Juryen skriver om Ersdal:
«Siv Marit Ersdal jobber systematisk og målrettet for å få til samarbeid med skolens pedagogiske personal og med skoleledelsen, evner å “selge inn” skolebiblioteket til utdanningsavdelingen gjennom deltakelse i IKT-forum og ved å være en pådriver for biblioteket som arena for digital kompetanse.

Hun brukes som foredragsholder landet rundt, og gjennom all sin aktivitet er hun med på å heve forståelsen for skolebibliotekets potensial og mulighet, og derigjennom statusen for skolebibliotekarer, i Buskerud og nasjonalt.»

- De gode ideene hadde ikke blitt realisert hvis ikke lærerne på skolen ville være med på å tenke nytt, sier biblioteklederen.

- For eksempel har naturfaglærerne på skolen blitt med på prosjektet «Kildekritikk i naturfag», der elevene vurderer ulike digitale kilder og bruker wiki til å produsere tekster og dele med andre, avslutter Siv Marit Ersdal ved Drammen videregående skole.

Prisen er en tegning av kunstneren Karl Gundersen, og deles ut i fylkestingsalen i fylkeshuset i Drammen 6. februar.


Publisert 14. januar 2013, oppdatert 26. august 2019.