Utvid sirkelen – Kulturkonferansen 2015

Buskerud fylkeskommune arrangerer kulturkonferanse for fylkets kulturarbeidere på Union Scene i Drammen 29. og 30. januar.

Kulturkonferansen i Buskerud ble for arrangert for første gang i 2014 og er en årlig happening for faglig påfyll, diskusjoner og møteplass for kulturbransjen.

Program kulturkonferansen 2015

Politisk ledelse i Kulturdepartementet ved statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag kommer. Han skal snakke om regjeringens kulturpolitikk. Borgundvaag (bildet) har bakgrunn fra kulturlivet og er godt kjent med hvor skoen trykke i norsk kulturliv.  

Tema for årets konferanse plukker opp diskusjonene fra  Kulturutredningen 2014 som ble lagt fram av Enger-utvalget:

  • Er kulturbegrepet i endring?

Kulturutredningen tar til orde for at også kommunikasjonen rundt kulturproduktene må regnes som en del av kulturen. Det åpner for at det finnes mange flere rom enn de tradisjonelle arenaene som museer, teater og gallerier.

Kulturlivet kan ses som en relativt lukket sirkel hvor det er et tydelige skille mellom kunstarter og uttrykksformer, og  mellom publikum og utøver.

Samtidig er det tendenser til at dagens skillelinjer mellom kunstarter og uttrykksformer viskes ut, og at kvalitet  er viktigere enn sjanger.

Under konferansen vil skillet mellom høye og lave kulturelle uttrykksformer bli diskutert og om kvalitetsvurderinger av kunst og kultur bør få en større plass i kulturpolitikken.

På programmet er blant annet Jan Grund som vil gi en oversikt over norsk kulturpolitikk til i dag og Cathrine Sandnes som vil gå nærmere inn i begrepet ytringskultur.

Spennende prosjekter fra Stockholm og København hvor nettopp det å skape nye rom er tema vil bli presentert. Portåsen i Nedre Eiker trekkes fram som et prosjekt som har lykkes godt i nå mange målgrupper.

Buskerud fylkeskommune har i disse dager Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2015 – 2018 ute på høring og den vil naturlig nok bli diskutert. 


Publisert 23. januar 2015, oppdatert 26. august 2019.