Vil utvikle unge talenter i folkemusikk

Utviklingssjefen i fylkeskommunen vil støtte Buskerud Folkemusikklag med 48.000 kroner til rekruttering.

Onsdag klokka 14 behandler politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune forslaget om støtte til Buskerud Folkemusikklag.


Møtet holdes på Folkemusikksenteret i Sigdal.

Les også: Saksliste onsdag 26. september

Buskerud Folkemusikklag er fylkeslaget til Folkemusikk- og folkedansorganisasjonen i Noreg (FolkOrg), og paraplyorganisasjonen for 14 lokale spel- og dansarlag i hele Buskerud.

En av organisasjonens viktigste oppgaver har vært å bistå lokallagene med rekruttering av barn og unge til folkemusikk og folkedans.

Utvikling av unge talenter
I 2012 har Buskerud Folkemusikklag i tillegg en særlig satsing på oppfølging og utvikling av unge talenter.

En viktig del av dette er å arrangere en årlig barne- og ungdomssamling, som i år finner sted på Folkemusikksenteret i Sigdal den andre helgen i november.

Organisasjonen jobber også med å utvikle flere arenaer for folkemusikkutøvere, blant annet gjennom å arrangere konserter.

God aktivitet
Buskerud Folkemusikklag har hatt mottatt midler fra Buskerud fylkeskommune over flere år, og har opprettholdt et godt aktivitetsnivå.

Folkemusikklaget er for øvrig eksempel på en organisasjon som omfattes av to pågående prosesser i Buskerud fylkeskommune, nemlig gjennomgangen av vårt engasjement på musikkfeltet og utviklingen av en helhetlig frivilligpolitikk.

Folkemusikklagets historikk underbygger behovet for en profesjonalisering også av frivillige organisasjoner, og styret er invitert til et dialogmøte med administrasjonen i oktober.


Publisert 1. oktober 2012, oppdatert 26. august 2019.