- Meld fra om arkeologiske funn

Har du funnet noe du tror kan være et kulturminne fra før 1537? - Meld fra til fylkeskommunen.

- Vi er veldig glad for at innbyggerne våre er så flinke til å varsle oss om funn, sier leder for kulturminnevern i Buskerud fylkeskommune, Turid Kolstadløkken.

I vår og sommer er det gjort store funn i Lier og Flesberg.

I Lier fant man Norges største helleristning av en elg som er 8.000 år gammel.

I Flesberg fant 11 år gamle Sigurd Aasland en vikinggrav på gården.

11-åringen fant et sverd, en skjoldbule og en ringspenne etter at faren hans hadde fjernet jord for å utvide kjøkkenhagen like ved tunet på Søre Aasland.

Funnstedet viste seg som en mørkfarget nedgravning i den lyse undergrunnen, og i nedgravningen lå det flere gjenstander, blant annet et bissel, en kniv og en stor spydspiss av jern.

- Gjenstandene er viktige kilder til kunnskap om Buskeruds forhistorie, sier Kolstadløkken.

Kaster nytt lys
- Vi er takknemlige for alle meldinger om funn av gjenstander vi får fra grunneiere og andre, sier hun.

- Dette er viktige funn som kan kaste nytt lys over deler av Buskeruds forhistorie, sier Kolstadløkken.

- Har du funnet noe du tror kan være et kulturminne fra før 1537, plikter du å melde fra om funnet til fylkeskommunens kulturminnevern, sier hun.

Kolstadløkken forklarer at faste kulturminner – det vil si kulturminner i grunnen slik som gravhauger, kullgroper, rydningsrøyser etc  - er beskyttet som automatisk fredete kulturminner i hht kulturminneloven.

Grunneier mister imidlertid ikke eiendomsretten til eiendommen.

Løsfunn slik som mynter, pilspisser, smykker, våpen etc er statens eiendom dersom de er eldre enn 1537.

Ikke flytt gjenstander
I henhold til kulturminneloven er det ikke lov å ta med seg eller flytte slike gjenstander.

Det er viktig å være oppmerksom på at man ikke bør flytte på gjenstander.

Spesielt gjenstander laget av organisk materiale, som for eksempel tekstiler og skinn, kan være svært skjøre. Disse kan ta stor skade av å bli flyttet. Det samme gjelder metallgjenstander som har ligget lenge i fuktige omgivelser.

- Det beste er å la gjenstanden ligge der den er og å ringe fylkeskommunen. Ta gjerne et bilde av gjenstanden og kartfest funnstedet og send informasjonen til oss, sier Kolstadløkken.

Arkeologer undersøker
Arkeologer fra fylkeskommunen reiser ut og foretar en nærmere vurdering av funnet i felt.

Er det et kulturminne, sendes dette inn til kulturhistorisk museum. Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å foreta en utgravning av funnstedet for å se om det er flere gjenstander som skjuler seg under bakken.

Kostnadene til utgraving belastes ikke grunneier dersom kulturminnet ikke tidligere var registrert.

I medhold av kulturminnelovens § 13 kan det i enkelte tilfeller tilkjennes finnerlønn for funn av løse kulturminner.


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 14. august 2019.