- Oppsiktsvekkende om bygdeborger

Nye arkeologiske funn i Eiker. Bygdeborgene er flere hundre år eldre enn tidligere antatt.

Bygdeborgene, med unntak av gravhauger, de eneste stående bygningsrester vi har fra jernalderen.

Nå viser nye analyser at bygdeborgene i Øvre Eiker er eldre enn man tidligere har antatt.

Ved bruk av en pollenanalyser har "borgene" blitt datert 400-600 år bakover i tid, til rundt år 50 e.Kr.

- Dette er oppsiktsvekkende og svært spennende, sier arkeolog Bernt-Egil Tafjord i Buskerud fylkeskommune.

Nye bevis
Fylkeskommunen har bidratt økonomisk til analysene, og det er kongsbergmannen Tryggve Bernt som har gjennomført undersøkelsene som nå er publisert i en masteroppgave ved Universitetet i Oslo.

Borgene har i over 100 år vært tolket som forsvarsverk – borger som bygda søkte tilflukt i under uroligheter og ufred i folkevandringstiden – uten egentlig å hva vært særlig gjenstand for undersøkelse eller datering.

Ikke brukt som forsvarsverk
- Det har vært opplest og vedtatt at det har vært brukt som en forsvarsfunksjon, men det stemmer ikke når det gjelder det jeg har funnet, sier Tryggve Bernt.

I Øver Eiker er det til nå funnet 10 bygdeborger.

- Borgene har vært knyttet til de store gårdene i Eiker, og her har det vært husdyrhold, produksjon og åkerdrift, sier Bernt. 

- Det er en rikdom i funn som er gjort som viser at Øvre Eiker har hatt en større plass i historien, sier han.

- Snur opp ned på alt
- Bygdeborgene med deres funksjon og datering har vært en av de store sannheter i arkeologi, uten at det egentlig har vært forsket noe særlig på, sier Tafjord.

- Disse analysene snur jo opp ned på alt, og foruten dateringen viser de spor av både korndyrking og beite rundt borgene, langt fra det tradisjonelle bildet av et krigersk tilfluktssted, sier Tafjord.

- I dag er ikke lett for den vanlige turgåer å se spor, men i sin tid var bygdeborgene noen av de mest monumentale byggverk som fantes,  avslutter Bernt-Egil Tafjord i Buskerud fylkeskommune. 


Publisert 19. februar 2013, oppdatert 14. august 2019.