1800 år gammel spydspiss funnet under snøfonn

Hytteeier på tur fant 1800 år gammel spydspiss av jern. Spydspissen er det eldste gjenstandsfunnet som har smeltet frem fra snøfonner i Buskerud.

Det var i midten av august i 2010 at en hytteeier på tur ved Blåbergnuten nord for Standavatnet i Hol fant en spydspiss av jern sammen med et reinsdyrsgevir der ei snøfonn hadde smeltet bort på 1700 meters høyde.

Spydspissen ble oppbevart på hytta i fire år før den ble innlevert til fylkeskommunen.

- Spydspissen er det eldste gjenstandsfunnet som har smeltet frem fra snøfonner i Buskerud, sier arkeolog Bernt-Egil Tafjord i Buskerud fylkeskommune.

- Usedvanlig godt bevart 

Spydspiss Hol kommune

Spissen er fra det andre århundre av vår tidsregning og er usedvanlig godt bevart. Spissen har foruten to skarpe egger også to markante og skarpe rygger slik at den i praksis har fire egger.

- Det stjerneformede såret en slik spiss lager vil i praksis være umulig å lukke. Dyr eller mennesker truffet av en slik ville sannsynligvis blø i hjel av skaden, fortsetter Tafjord.

- Slike spisser er utvilsomt også blitt brukt i krig i eldre jernalder da samme spydspisser er funnet i danske myrer som ofringer av krigsbytte, blant annet i de berømte myrfunnene ved Illerup og Vimose, sier arkeologen.

- Hvorfor en slik kostbar gjenstand har blitt borte for eieren blir spekulasjon, men kanskje ble den sittende fast i en rein ved jakt i skaret ved Storfonnløypet og som flyktet opp Blåbergnuten før den segnet om av blodtapet? Eller var det eieren selv som møtte sin skjebne i fjellet? spør han.

Tafjord sier at til og med en par millimeter tykk jernnagle som går tvers gjennom falen og har holdt skaftet fast er bevart.

Snøfonn smeltet bort

Det er gjort et tyvetalls funn av slike spydspisser i Norge, hovedsakelig på kysten mellom Sogn og Fjordane til Rogaland, men en er også funnet i en grav ved Steinsletta i Hole kommune.

- At det ikke er bevarte spor av skaftet tyder på at snøfonna som geviret og spydspissen lå under har smeltet helt bort under varme perioder tidligere i historien. Funnet bekrefter langt på vei konklusjonene etter den store fonnearkeologiske registreringen på Hallingskarvet i fjor, sier Tafjord.

- I fjor høst satte Buskerud fylkeskommune i gang en registrering for å finne ut om det fantes snøfonner som ikke hadde smeltet bort i tidligere varmeperioder, fonner som vi da mente kunne være opp mot 4000 år gamle og som kunne inneholde gjenstander av organisk materiale fra fortiden, slik som klær og jaktutstyr, sier han.

Dateringene viste at snøfonna ved Miljonuten var hele 6500 år og dermed Norges neste eldste daterte fonn og at beinpipene fra villrein som delvis var smeltet frem var rundt 800 år gamle.

Det ble imidlertid konkludert med at mange av de temporære fonnene, fonner som kan smelte helt bort i varmeperioder og komme tilbake når det blir kaldere, har hatt mye gunstigere beliggenhet for jakt, noe spredte funn av pilspisser fra jernalderen også antyder.

Hallingskarvet flyfoto

- Meld fra om funn

- For alle som ferdes i fjellet i nord i Buskerud er det derfor god grunn til å være på vakt hvis de ser gjenstander av jern på turen, sier Tafjord.

Både på Hallingskarvet, Blåbergi og Reineskarvet er det funnet pilspisser og spydspisser som må skrive seg fra jakt ved snøfonnene.

Dersom noe dukker opp gjelder det å fotografere funnet og funnstedet, kartfeste funnet med GPS og ringe fylkeskommunen snarest.

- Det er viktig at vi får undersøkt funnstedet med en gang. Der spydspissen ble funnet i 2010 har det nå dannet seg en ny liten fonn, noe som gjør det vanskelig å undersøke nærmere, avslutter arkeolog Bernt-Egil Tafjord i Buskerud fylkeskommune.


Publisert 14. august 2014, oppdatert 14. august 2019.