300 år siden svenskene ble stoppet på Gjellebekk

Da svenskekongen Karl XII prøvde å ta Norge i 1716, ble han stoppet på Gjellebekk skanse. Slaget på Gjellebekk på Tranby markeres med et stort arrangement 29. mai. Politikerne i Buskerud fylkeskommune støtter arrangementet med 50.000 kroner.

Kulturmiljøet Gjellebekk

Forsvarsanlegget Gjellebekk skanse i Lier ble anlagt for over 300 år siden. Anlegget skulle forsvare hovedveien - kongeveien - som gikk gjennom området. Forsvarsanlegget bestod av oppmurte forskansninger med palisader av treverk.

Restene etter dette forsvarsanlegget ble gjenoppdaget i 1978. Lier kommune og Lier Rotary Klubb har siden den gang tatt vare på Gjellebekk skanse.

Forsvarsbygg har, på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune, nylig utført en nærmere registrering av anlegget og utarbeidet en rapport om skansene. Gjellebekk skanse har militærhistorisk svært stor interesse og registreringen viser at det er anlagt skanser på hver side av kongeveien.

Gjellebekk er et verneverdig kulturmiljø oppført i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Lier. Kulturmiljøet omfatter også et marmorbrudd og en fredet obelisk, samt gravminner og dyrkningsspor fra eldre tider. Kulturmiljøet kan nås via tursti hvor det er satt opp informasjonsskilt om kulturminnene.

300-årsmarkering søndag 29. mai

Gjellebekk skanse spilte en viktig rolle i den store nordiske krig da svenskekongen Karl XII forsøkte å erobre Norge i mars 1716. 300-årsjubileet for denne trefningen markeres med et stort arrangement på Gjellebekk skanse 29. mai klokka 13.

Historien vil bli formidlet og levendegjort gjennom taler, tablåer og musikk. Det vil være omvisning på Gjellebekk skanse og det vil bli servert varm soldatmat. Arrangementet er gratis.

Arrangementet er et samarbeid mellom Lier historielag, Lier Rotary Klubb, teatergruppa "Blott til lyst", Lier kommune og Buskerud fylkeskommune.

Buskerud fylkeskommune gir tilskudd til 300-årsmarkeringen

Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse (HUKIF) i Buskerud fylkeskommune forvalter den regionale utviklingsrollen gjennom samarbeid med ekterne aktører innen kultur, idrett og folkehelse og gjennom nærmiljøpolitikk i regional sammenheng.

Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse har i møte 24.05.2016 vedtatt å bevilge 50.000 kroner i tilskudd til 300-årsmarkeringen av trefningen ved Gjellebekk skanse i Lier.


Publisert 25. mai 2016, oppdatert 14. august 2019.