Arkeologer på Skarveskolen 2017

Arkeolog fra Buskerud fylkeskommune deltok i september på Skarveskolen i Hol kommune, med formidling av arkeologi og kulturminner for alle 6. klassinger i Hol kommune.

Arkeolog fra fagenhet for kulturminnevern deltok også i år på Skarveskolen i Hol kommune. Skarveskolen er et årlig arrangement for alle 6. klasser i kommunen, og er et samarbeid mellom Hol kommune, Statens naturoppsyn (SNO) og Den kulturelle skolesekken (DKS).

Formidlingen foregikk i år, som tidligere år, ute ved Prestholtseter turisthytte. Turisthytta ligger ved foten av Hallingskarvet.

Elevene lærte om arkeologiske gjenstander og historie fra steinalderen til middelalderen, med et fokus på kulturminner og forhistorien ved Hallingskarvet. Elevene fikk også se eksakte kopier av forhistoriske gjenstander og klær, noe som var svært populært blant elevene. SNO tok elevene med på tur i Hallingskarvet, der de blant annet fikk se en fangstgrav for villrein, et typisk kulturminne i dette området.

Arkeologer fra Buskerud fylkeskommune har deltatt med formidling på Skarveskolen siden 2013. Målet er å introdusere forhistorien i området for elevene, for å engasjere dem til å lære mer om og ta vare på kulturminner i sitt eget nærområde. I løpet av Skarveskolen lærer elevene også formålet med nasjonalparker, flora, fauna, jakt, fangst, stølsdrift, landskap og geologi i og ved Hallingskarvet nasjonalpark.


Publisert 8. september 2017, oppdatert 14. august 2019.