Årsrapport kulturminnevern 2012

Årsrapporten gir høydepunkter og nøkkeltall for kulturminnevernets virksomhet i Buskerud i 2012.

Regional kulturminneforvaltning i Buskerud fylkeskommune skal ivareta viktige kulturminneinteresser i Buskerud. Årlig registres mange nye kulturminner og det iverksettes tiltak både for å sikre, dokumentere og formidle kulturminnene. 

Årsrapport 2012.pdf


Publisert 8. mars 2013, oppdatert 14. august 2019.