Årsrapport kulturminnevern 2016

Årsrapporten presenterer hvordan regional kulturminneforvaltning i Buskerud fylkeskommune arbeider for bidra til en bærekraftig areal- og ressursforvaltning.

Buskerud fylkeskommune har bærekraftig areal- og ressursforvaltning som en av sine målsettinger. Årsrapporten gir en oversikt over hvordan fagenhet for kulturminnevern jobbet for å bidra til denne målsettingen i 2016.

- Vi jobber med vern og utvikling med bruk av kulturminner som ressurser i samfunnsutviklingen hver dag. Vi håper at denne rapporten vil vise litt av det arbeidet vi gjør for bevaring av Buskeruds kulturarv, uttaler Turid Kolstadløkken, enhetsleder kulturminnevern.

Årsapporten presenterer nøkkeltall når det gjelder plan- og byggesaksbehandling, det arkeologiske feltarbeidet i tillegg til fordeling av tilskudd til fredete og verneverdige bygg og anlegg. Rapporten gir også en oversikt over arbeidet med skilting og skjøtsel av kulturminner i fylket.

Årsapporten presenterer også virksomheten til Buskerud bygningsvernsenter, som er en driftsenhet under fagenhet for kulturminnevern. Det pågående planarbeidet med Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud og det pågående arkeologiske feltarbeidet i forbindelse med E16 og Ringeriksbanen presenteres også i rapporten.


Publisert 27. mars 2017, oppdatert 14. august 2019.