Bevaringspris til Nordre Green

Fortidsminneforeningen avdeling Buskerud utdeler bevaringsprisen for 2015 til den gamle skysstasjonen på Nordre Green i Krødsherad.

Eier, Ole Gunnar Skinnes, tildeles prisen for å ha satt i stand en verneverdig bygning. Utdelingen skjer klokken 19 på Norderhov gamle prestegård i Ringerike kommune 12. november 2015.  

Restaurert etter gamle metoder

Huset hadde vært ute av bruk i mange tiår og tilstanden var relativt dårlig da nåværende eier overtok. Det er gjort omfattende arbeider med oppretting, utskifting av noe råteskadd tømmer og panel, reparasjon av vinduer og dør, omlegging av taket og reparasjon av grunnmuren. Det er også satt opp et lite tilbygg på den ene gavlveggen.

Innvendig er gulvene tatt opp og isolert, det elektriske anlegget er fornyet, hele huset er tilkoblet gårdens flisfyringsanlegg og det er satt inn bad og kjøkken.

Restaureringsarbeidene er utført etter antikvariske prinsipper. Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra Norsk kulturminnefond og Buskerud fylkeskommunes støtteordning til bevaring av kulturminner. Krødsherad kommune har bidratt med SMIL-midler.

Verneverdig skysstasjon

Den gamle skysstasjonen på Nordre Green er en toetasjers midtkammerbygning i panelt tømmer, med vinduer med småruter og teglsteinstak. Den er bygd i to omganger. Den nordre delen er eldst, men er ikke datert. Da den søndre delen ble bygd til rundt 1800, ble svalgangen fjernet og huset fikk sitt nåværende preg.

Innvendig er det meste bevart med malte vegger, dører, peiser og vindusskodder. Den tidligere skjentestua har en helt unik innredning med en innebygd køyeseng og "skjenkeskap" med luke for servering av brennevin.

I dag brukes huset dels som bolig og dels i forbindelse med ulike aktiviteter under navnet "Greenseløst Opplevelser".


Publisert 12. november 2015, oppdatert 14. august 2019.