Bidrar til videreutvikling av Buskerudmuseet

Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse behandlet i sitt møte 6. juni en rekke saker knyttet til museumssektoren.

Bakgrunnen er museene i Buskerud sine årsmeldinger, Kulturrådets museumsundersøkelse, Buskerud kommunerevisjons undersøkelse av Buskerudmuseet samt Telemarksforskings evaluering av museumsreformen i Buskerud.

Rapportene viser mye positivt i museumssektoren i Buskerud, samtidig som den viser store utfordringer i Buskerudmuseet.

Evaluering av museumsreformen i Buskerud

Buskerud Kommunerevisjon undersøkelse av museumsreformen i Buskerud

I sin evaluering påpeker Telemarksforsking at det må gjennomføres en videre utvikling av Buskerudmuseet da nåværende form ikke fungerer, og foreslår mulige fremtidige løsninger for museet.

Det understrekes at det må legges opp til en grundig, god og tålmodig prosess, og at det ikke er tiden for å ta alle konklusjoner nå.

- Vi anbefaler at nåværende grunnstruktur i første omgang beholdes, men at det settes i gang strukturelle endringsprosesser innad i Buskerudmuseet, sier Nanna Løkka fra Telemarksforsking.

Museene i Buskerud er svært viktige aktører for ivaretakelse av kulturarven i fylket, og hovedutvalgsleder Tonje Kristensen (Ap) er opptatt av at dette oppdraget utføres på best mulig måte.

- Evalueringen har satt fokus på noe viktig og vi ønsker å bidra til at museene i Buskerud skal kunne ta tak i utfordringer og styrke sitt potensial, sier Tonje Kristensen.

I møtet fordelte hovedutvalget over kroner 22 millioner kroner til driftstøtte til museene i Buskerud slik:

  • Blaafarveværket kr. 3.518.156,-
  • Drammens Museum kr. 5.563.700,-
  • Buskerudmuseet kr. 13.168.144,-
  • Norsk bergverksmuseum kr. 200.000,-

I tillegg bevilget hovedutvalget kroner 500.000,- i engangsmidler til Buskerudmuseet slik at museet raskt kan komme i gang med organisasjonsutvikling.

Buskerud kommunerevisjonens undersøkelse av Buskerudmuseet er behandlet av kontrollkomiteen i fylkeskommunen og vil bli sluttbehandla i fylkestinget 20. juni.


Publisert 6. juni 2019, oppdatert 14. august 2019.