Buskerudmuseet søker lærling i tømrerfaget

Buskerudmuseet er godkjent som lærebedrift i tømrerfaget. Lærlingen vil få opplæring i restaurering og antikvarisk istandsetting av fredete og verneverdige bygninger.

Buskerudmuseet har nå blitt godkjent som lærebedrift i tømrerfaget. Lågdalsmuseet på Kongsberg, som er en avdeling i Buskerudmuseet, vil ha hovedansvaret for lærlingen.

Lærlingen vil få opplæring i restaurering og antikvarisk istandsetting av fredete og verneverdige bygninger.

Buskerud bygningsvernsenter vil også ha en sentral rolle i opplæringsprogrammet til lærlingen.

- Vi er stolte over å kunne tilby muligheten til å lære tømrerfaget med et fokus på tradisjonshåndverk, og vi gleder oss til å ta imot den aller første lærlingen.

Jan-Anders Dam-Nielsen, direktør for Buskerudmuseet

Lærlingplassen har kommet på plass etter et initiativ fra fylkestinget i Buskerud fylkeskommune.

Hovedutvalg for regionalutvikling og kultur vedtok i april 2015 å gi tilskudd til en lærlingplass i museumssektoren.

Læreplassen er nå opprettet som et resultat av et tett samarbeid mellom Buskerudmuseet, fagopplæringsseksjonen i utdanningsavdelingen og fagenhet for kulturminnevern i Buskerud fylkeskommune. Interesserte søkere bes ta kontakt med Buskerudmuseet.

Det er ca. 185 programområder som fører fram til yrkeskompetanse med fag- og svennebrev. Disse kalles lærefag.

I lærefag starter opplæringen i videregående skole og avsluttes med læretid som lærling/lærekandidat i en bedrift. Dette kalles også for fagopplæring.

Buskerudmuseet er det eneste museet i fylket som har søkt godkjenning som lærebedrift.  


Publisert 10. mai 2017, oppdatert 14. august 2019.