Byttet ut moderne verktøy

Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk. Sju håndverkere har det siste året jevnlig byttet ut elektrisk drill, spikerpistol og gipsplater med øks, håndhøvel og trevirke.

De sju håndverkerne i drammensregionen har deltatt i Buskerud bygningsvernsenters opplæringsprogram i tradisjonshåndverk.

Opplæringsprogrammet er et samlingsbasert opplæringstiltak med fokus på praktiske tradisjonshåndverk og øvelser med håndverktøy.

Programmet gir en innføring i tradisjonshåndverk. Her er noen av emnene som har blitt behandlet i løpet av sju ukessamlinger:

  • lafting
  • vindusrestaurering
  • tørrmuring
  • overflatebehandling

Programmet har blitt gjennomført i samarbeid med Lier bygdetun som har vært arena for opplæringen.

Kursobjektet har vært museets korntørke – kjona. Denne er gjenoppbygd og istandsatt etter antikvariske retningslinjer av håndverkerne under kyndig ledelse av tømrermester og tradisjonshåndverker Tore Sønju i Buskerud bygningsvernsenter.

I tillegg er en rekke instruktører fra de fremste fagmiljøene innenfor tradisjonshåndverk i Norge trukket inn der senteret ikke har egen kompetanse.

Opplæringsprogrammet ble avsluttet med en studietur i Numedal middelalderdalen 19. - 20. september.

Deltaker Henrik Coucheron var ikke til stede da bildet ble tatt foran loftet på Sevletunet i Nore og Uvdal.


Publisert 24. september 2014, oppdatert 14. august 2019.