Eksplosiv vekst i antall metallsøkere

I løpet av en måned i vår fikk Buskerud fylkeskommune innlevert flere arkeologiske gjenstander enn de siste fem årene til sammen.

- Tv-serier og nyheter om storslagne detektorfunn er noen av årsakene til mer enn en dobling i salget av metallsøkere. Og med flere søkere gjøres det langt flere funn, sier arkeolog Bernt-Egil Tafjord i Buskerud fylkeskommune.

Arkeologen mener metallsøking er en spennende hobby som gjør det mulig å oppdage biter av fortiden og få ny kunnskap om både gjenstander og kulturhistorie.

- Mynter og knapper, kniver og korker fra vår nære historie kan gjenopplive glemte og tapte historier.

- Men som metallsøker har man langt større sjanse til å grave frem noe som er så gammelt at det er fredet og dermed har man et litt større ansvar en folk flest for å sette seg inn i hva man skal gjøre hvis man finner så gamle ting, fortsetter Tafjord.

Siden det ikke er like lett å orientere seg i lovtekster og forskrifter har fylkeskommunen utformet noen tydeligere retningslinjer og råd for hvordan du drive med metallsøking på en forsvarlig måte.

Det viktigste er å vite hvor det ikke tillatt å søke, hva som er fredet og hva du skal gjøre hvis du finner noe som er fredet.

Les også: Retningslinjer for metallsøking i Buskerud fylkeskommune
Les også: Funnskjema for opplysninger om gjenstander 

Det er fylkeskommunene som er førsteinstans når det gjelder innlevering og melding om funn av gjenstander som er fredet etter Kulturminneloven.

Alle gjenstander som er eldre enn år 1537 er fredet og er statens eiendom.

Selv om funnene er små og spredte stammer de ofte fra en tid med uhyre få skriftlige kilder og dermed er disse og andre arkeologiske spor den eneste muligheten vi har til å begripe forhistorien på et sted.

- Dessuten er det unektelig heftig når man oppdager for eksempel arabiske sølvmynter som har blitt omgjort til smykker av vikinger. Da blir den fjerne historie fort veldig nær, sier Tafjord.

Tafjor sier de har sett litt på hva andre fylkeskommuner har gjort når det gjelder informasjon om og til metallsøkere og har forsøkt å lage noen enkle og greie regler som alle kan forstå.

- Nå håper vi at så mange som mulig leser og følger disse rådene så kan det faktisk hende at ny kunnskap kan gjøre at forhistorien vår blir litt mer nyansert enn den vi kjenner nå, avslutter Bernt-Egil Tafjord i Buskerud fylkeskommune.

Kufiskmynt
Den arabiske kufisk mynten fra 800-tallet etter Kristus er blant gjenstandene som er funnet denne våren i Buskerud.


Publisert 8. mai 2014, oppdatert 14. august 2019.